HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TIN XEM NHIỀU NHẤT
BẢN ĐỒ GOOGLE

LỊCH VẠN NIÊN
Tháng      Năm  

 

Hoạt động dòng họ

Tổ tiên ta trồng cây đức 5/17/2011 10:53:39 PM

Chống Tham Nhũng 5/17/2011 10:53:06 PM

Ba kẻ sĩ lừng danh 5/17/2011 10:51:35 PM

TRUYỀN THỐNG HỌ ĐẶNG 5/17/2011 10:50:45 PM

Người viết tiểu thuyết đầu tiên ở Việt Nam 5/17/2011 10:47:15 PM

Trong tác phẩm “Theo giòng” (1941) mục “Vài ý kiến về tiểu thuyết”, nhà văn Thạch Lam có viết: “Ngày trước ta có rất ít tiểu thuyết, chỉ có những tiểu thuyết phỏng theo hay dịch của Tàu rồi chúng ta bắt đầu viết tiểu thuyết từ quyển “Cành hoa điểm tuyết” của Đặng Trần Phất đến quyển “Tố Tâm” của Hoàng Ngọc Phách… đó là thời kỳ tiểu thuyết bắt đầu nảy nở trong văn chương ta…”

LỜI GIỚI THIỆU 5/16/2011 4:32:41 PM

Thư (1996) 5/16/2011 4:31:44 PM

san pham xung danh

dich vu xung tam

chat fb