HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TIN XEM NHIỀU NHẤT
BẢN ĐỒ GOOGLE

LỊCH VẠN NIÊN
Tháng      Năm  

 

ThÔng báo gửi các chi họ và bà con họ Đặng Việt Nam

5/28/2014 3:37:16 PM

 ThÔng báo gửi các chi họ và bà con họ Đặng Việt Nam

5/28/2014 12:04:03 PM
 
HỘI ĐỒNG GIA TỘC
HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
Số: 01:/TB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Đặng tính giả cử Quốc giai nhiên
 Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014
 
THÔNG BÁO
 
Kính gửi: HĐGT Họ Đặng các tỉnh, các huyện
                   Ban gia tộc, các ông trưởng tộc các chi họ Đặng trực thuộc HĐGT – HĐVN.
             Nghị quyết của Ban Thường trực HĐGT – HĐVN ngày 15-12-2012 đã quyết định cử ông Đặng Ngọc Thanh là Chủ tịch HĐGT – HĐVN thay cụ Đặng Trần Đảng chuyển sang là Chủ tịch Hội đồng cố vấn; cụ Đặng Xuân Phi là Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn, cùng 5 ông là Phó Chủ tịch HĐGT – HĐVN.
            Ngày 13/1/2013 tại Hội nghị HĐGT – H ĐVN đã họp thông báo nghị quyết trên cùng một số chủ trương công tác của Hội Đồng.
            Kể từ ngày đó, sau hơn một năm, ông Đặng Ngọc Thanh không thấy triệu tập Ban lãnh đạo, Ban Thường trực để triển khai thực hiện các chủ trương của Hội đồng, mặc dù đã có sự nhắc nhỏ của các cụ cố vấn.
            Ngày 24/3/2014, Hội nghị Ban lãnh đạo HĐGT – HĐVN ( gồm Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch) cùng 2 cụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Họi đồng cố vấn ngày 3/4/2014 Hội nghị Ban Thường trực HĐGT – HĐVN đã được triệu tập. Tại hai hội nghị này mọi người đã thẳng thắn chỉ ra những điều bất cập mà ông Đặng Ngọc Thanh với cương vị Chủ tịch HĐGT – HĐVN đã không thực hiện được nội dung Nghị quyết của Ban Thường trực họp ngày 15/12/2014 đã đề ra.
            Trong hơn 1 năm qua, ông Thanh đã tự ý liên hệ với ông Đặng Văn Thảo để bàn về hợp nhất 2 tổ chức dòng họ mà không hề báo cáo với Ban lãnh đạo Hội đồng.
            Ngày 4/3/2014 ông Đặng Văn Thảo đã thông báo lên mạng về dự kiến hợp nhất 2 tổ chức dòng họ Đặng VN, trong đó ông Đặng Văn Thảo là Chủ tịch; ông Đặng Ngọc Thanh là Chủ tịch danh dự.
            Đây là ý kiến cá nhân của ông Đặng Ngọc Thanh không phải là ý kiến của HĐGT – HĐVN nên thông báo dự kiến trên là không có giá trị
            Như chúng ta đã biết, việc hợp nhất giữa 2 tổ chức dòng họ Đặng VN là nguyện vọng tha thiết của nhiều chi họ và đông đảo bà con trong dòng tộc. Đây là một vấn đề lớn cần được nghiên cứu cẩn thận, bàn bạc thấu đáo trong từng tổ chức của mình, cũng như có sự gặp gỡ bàn bạc nhiều lần giữa 2 tổ chức dòng họ. Những vấn đề cơ bản cần được đặt ra.
            - Đó là sự thống nhất nhận thức, quan điểm về mục đích hoạt động dòng họ.
            - Vấn đề tôn trọng lịch sử dòng họ ở các địa phương vốn có từ xưa đến nay.
            - Nguyên tắc tổ chức bộ máy hoạt động dòng họ và nhiều vấn đề cụ thể khác…
            - Ngày 18/9/1999, 2 tổ chức dòng họ đã có dịp gặp gỡ nhau để bước đầu bàn giải quyết về nhận thức hoạt động dòng họ với tinh thần: Đặng tính Giải cử Quốc giai nhiên như Di ngôn của Thám Hoa Đặng Ma La cùng nhiều di ngôn của các bậc tiền bối họ Đặng đã để lại với tinh thần: Tất cả những người Việt Nam đã mang danh họ Đặng đều là anh em, không phân biệt chi phái nguồn ngốc… nhằm gắn kết tình cảm thân thiết, đoàn kết vốn có của Họ Đặng VN từ xưa lưu truyền qua bao đời nay ở mọi miền đất nước. Tất cả mọi người họ Đặng Việt Nam đều có trách nhiệm giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống ấy của họ Đặng VN ta. Trong thông báo cũng ghi rõ: “ Tất cả những ai có những suy nghĩ, lời nói, việc làm ảnh hưởng đến khối đoàn kết dòng họ Đặng VN ( không phân biệt chi phái, nguồn gốc,..) là có tội với Tổ Tiên, có tội với các thế hệ Họ Đặng hôm nay và mai sau.
            Thông báo trên do cụ Đặng Trần Đảng Chủ tịch thay mặt toàn đại biểu HĐGT – HĐVN và cụ Đặng Duy Tư, Trưởng Ban liên lạc Họ Đặng toàn quốc ký tên. Hội nghị này có hơn 30 người dự.
            Tiếc thay, tại Hội nghị quan trọng này, ông Đặng Văn Thảo chỉ xuất hiện lúc đầu, khi hội nghị chính thức vào chương trình nghị sự thì không thấy ông Thảo có mặt (!)
 
            Trong suốt 15 năm qua ông Đặng Văn Thảo đã có nhiều việc làm thiếu thiện chí, không có tinh thần xây dựng khối đoàn kết dòng họ, trái với tinh thần của Thông báo ngày 19/9/1999, trái với tinh thần bức thư đề nghị của ông Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh ngày 20/8/1999 gửi cho ông Đặng Đình Khuê, Đại Tá quân đội nhân vân Việt Nam Ủy viên HĐGT – HĐVN quê ở Trúc Sơn – Chương Mỹ - Hà Tây ( nay là Hà Nội) có viết… “ Tôi đề nghị không nên đưa vấn đề “ tranh chấp” họ hàng ra làm gì phức tap. Chúng ta hứa với Tổ Tiên mình là sống đoàn kết xứng đáng với truyền thống cha ông”.
             Tại Hội nghị Ban lãnh đọa HĐGT – HĐVN ngày 24/3/2014 và Hội nghị Ban Thường trực ngày 3/4/2014 thể theo nguyện vọng của ông Đặng Ngọc Thanh xin được thôi đảm nhiệm Chủ tịch HĐGT – HĐVN để dành thời gian chữa bệnh ở trong nước và sắp tới sẽ đi chữa bệnh ở nước ngoài
            Hội nghị đã nhất trí đồng ý để ông Thanh thôi đảm nhiệm Chủ tịch HĐGT – HĐVN, trở lại giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch thứ nhất HĐGT – HĐVN song tạm nghỉ để tập trung chữa bệnh. Công tác thông tin tuyên truyền giao cho Ban thư ký do ông Đặng Trần Lưu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐGT – HĐVN kiêm Tổng Thư Ký HĐGT – HĐVN phụ trách
Hội nghị nhất trí mời cụ Đặng Trần Đảng đảm nhiệm Chủ Tịch HĐGT – HĐVN; Cụ Đặng Xuân Phi là Chủ tịch Hội đồng cố vấn. Hai cụ đã vui vẻ nhận lời.
            Hội nghị cũng đã nhất trí:
            1. Ông Đặng Trần Lưu, thôi đảm nhiệm Phó Ban Khuyến học HĐVN để tập trung đảm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký.
            2. Ông Đặng Trần San, ủy viên HĐGT – HĐVN, ủy viên Ban Thư ký bổ xung vào Ban Thường trực, đảm nhiệm công tác Kiểm tra tài chính.
            3. Ông Đặng Đức Thư thôi đảm nhiệm Trưởng Ban Biên soạn sách họ Đặng Việt Nam vì bận công tác. Ban biên soạn sách HĐVN sẽ họp cử người thay ông Đặng Đức Thư.
            Hội nghị Ban lãnh đạo HĐGT – HĐVN họp ngày 25/4/2014 đã nhất trí bổ sung ông Đặng Đình Phúc, ủy viên HĐGT – HĐVN, Thủ từ Phủ thờ họ Đặng tại Lương Xá – xã Lam Điền huyện Chương Mỹ, Hà Nội ủy Ban thường trực HĐGT – HĐVN.
            Vậy thông báo đề Hội đồng gia tộc họ Đặng các tỉnh, thuyện, Ban gia tộc, các ông trưởng tộc, các chi họ Đặng trong HĐGT – HĐVN cùng toàn thể bà con trong dòng tộc biết.
            Mọi liên hệ với HĐVN theo địa chỉ:
            1. Cụ Đặng Trần Đảng, Chủ tịch HĐGT – HĐVN số nhà 11 ngõ 1 phố Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội. ĐT: 0437.675.355
            2. Cụ Đặng Xuân Phi, Chủ tịch HĐVN, 451 đường Nguyễn Khang
            ĐT: 0437.840.623.
            3. Ông Đặng Trần Lưu, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư Ký HĐGT – HĐVN. Địa chỉ: Văn phòng HĐGT – HĐVN.
            Ngõ 68/53/14/6 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
            ĐT: 0914.324.332              Email: hodangvietnam@gmail.com
ơ
 
Nơi gửi:
 
- HĐGT Họ Đặng tỉnh, huyện
 
- Các chi họ Đặng
 
- Các thành viên HĐGT – HĐVN
 
- Lưu văn phòng
T.M HĐGT – HĐVN
Chủ tịch
 
                  Đặng Trần Đảng
 =================

Cập nhật lần cuối: 5/28/2014 3:37:16 PM

Về trang trước Bản in Gửi email


san pham xung danh

dich vu xung tam

chat fb