HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TIN XEM NHIỀU NHẤT
BẢN ĐỒ GOOGLE

LỊCH VẠN NIÊN
Tháng      Năm  

 

Khuyến học khuyến tài

DÒNG HỌ THƯ HƯƠNG ĐẤT KINH THÀNH HUẾ

9/19/2019 4:36:13 PM
Nhiều người ở kinh thành Huế còn truyền câu: “Nhất Thân, nhì Đặng, tam Hà” để nói nếp thi thư lễ nghĩa của dòng họ Thân, họ Đặng, họ Hà và một câu truyền ngôn nữa cũng được nhiều người nhắc tới là : “ Nhất đại tầm thường, nhị đại ly hương, tứ đại quán văn chương, ngũ đại bị đao thương” để nói về dòng họ Đặng gốc Trần, từ đất Bắc vào khai hóa Châu Ô (Thuận Hóa).

 DÒNG HỌ THƯ HƯƠNG ĐẤT KINH THÀNH HUẾ

 

Nhiều người ở kinh thành Huế còn truyền câu: “Nhất Thân, nhì Đặng, tam Hà” để nói nếp thi thư lễ nghĩa của dòng họ Thân, họ Đặng, họ Hà và một câu truyền ngôn nữa cũng được nhiều người nhắc tới là : “ Nhất đại tầm thường, nhị đại ly hương, tứ đại quán văn chương, ngũ đại bị đao thương” để nói về dòng họ Đặng gốc Trần, từ đất Bắc vào khai hóa Châu Ô (Thuận Hóa).

Họ Đặng Thanh Lương từ trôi nổi với đời đã vượt mọi trần ai, lao khổ vươn lên thành dòng họ thư hương nổi tiếng đất kinh thành Huế. Các vị tổ trước của họ Đặng từ làng Hà Trung, Phú Vang dời lên đất kinh thành, rồi lại từ Hiền Sĩ (Phong Điền) lên Dương Xuân (Hương Thủy) đến cụ Đặng Quang Tuấn (1752-1825) là đời thứ tư cũng phải tỵ nạn ở đất Thành Lương (Hương Trà) rồi làm nghề dạy học, học trò thành đạt nhiều, có người làm tới thượng thư nổi tiếng thanh liêm như trò Trần Văn Trung, hay con cụ là Đặng Văn Hòa (1791-1856) là người đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên đỗ hương cống (cử nhân) khoa thi đầu tiên thời Nguyễn vào năm Quý Dậu (1813) từ tri huyện Hà Đông (Quảng Nam), Đặng Văn Hòa được thăng bổ nhiều lần, trải qua thượng thư bốn bộ (bộ hộ, bỗ lễ, bộ binh, bộ công) hàm thiếu bảo văn minh điện đại học sỹ. Con thứ Đặng Quang Tuấn là Đặng Văn Chức (1795-1847) làm Ngự y ở Thái y viện, con thứ ba là Đặng Văn Trọng (1799-1849) thi liền năm khoa chỉ đỗ tú tài, trong đó có hai khoa được dự tuyển cử nhân nhưng vì bài thi có nét mực ố và phạm vào miếu hiệu nên lại phải đánh tụt xuống tú tài. Ông trị gia thị nghiêm, xử thế phải lẽ, giáo dục con theo điều nghĩa, dạy bảo học trò chuyên cần, cũng tế thì thành kính, giao tiếp với bạn bè thì chân tình, thương người nghèo khó, xót kẻ quá cố, khuyên người làm điều thiện, ngăn kẻ làm điều ác.

Các cháu của Đặng Quang Tuấn, con trai Đặng Văn Hòa là Đặng Huy Cát (1832-1899) lấy công chúa Tinh Hòa (con vua Minh Mệnh), được phong phò mã đô úy. Con gái là Đặng Thị Dư lấy Hà Thúc Hồ đỗ giải nguyên (đỗ đầu khoa cử nhân) làm đốc học Nam Định.

Con trai ngự y Đặng Văn Chức là Đặng Huy Tá (1816-1872) đỗ cử nhân khoa Tân Sửu (1841) làm tới Hông Lô tự khanh, biện lý sự vụ bộ hình rồi án sát Nam Định, Đặng Văn Trịnh làm việc ở quốc sử quán ấn thư cục. Con rể là Thân Trọng Tiết đỗ hội nguyên tiến sỹ khoa Tân Hợi (1851) và Hà Đặng Dung tri huyện An Dương.

Con trai tú tài Đặng Văn Trọng là Đặng Huy Trứ (1825-1874) đỗ cử nhân lúc mới 18 tuổi khoa Quý Mão (1843), năm 23 tuổi thi hội, thi đình đã trúng tiến sỹ, nhưng vì phạm húy nên bị cách và tước luôn học vị cử nhân lại bị phạt đòn trăm roi. Ngày cuối năm ấy có ân khoa, ông lại đi thi và đỗ cử nhân đầu bảng (giải nguyên), làm quan trải qua các csthoong phán ty bố chính Thanh Hóa, ngự sử lĩnh trưởng ấn khoa binh biện lý sự vụ bộ hộ, trung thuận đại phu Hồng lộ tự Khánh rồi Bang biện quân vụ: Lạng, Bằng, Ninh, Thái. Ông qua đời ngày 7/8/1874 và dặn: “ con cháu không ai được ra làm quan” vì lúc này giặc Pháp đã chiếm Bắc Kỳ và triều đình đã ra lệnh ngưng binh dẫn đến thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ vào năm 1883. Đặng Huy Trứ ở vào thế hệ “Tứ đại quán văn chương” của dòng họ Đặng Thanh Lương (Huế), ông để lại 12 tập thơ với hơn 1200 bài, 4 tập văn gồm nhiều thể luật và 1 tập hồi ký với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: “Đặng hoàng trung thi”, “Từ thụ yếu quy”, “Đặng dịch trai ngôn hành lục” (lời nói và việc làm của cha tôi), “Phương lược cứu nước”…được các danh sỹ đương thời đánh giá rất cao. Nguyễn Văn Siêu gọi ông là “bạn băng tuyết”, Tùng Thiên Vương gọi ông là “Hương thơm đáng nhớ vô hạn”, Phan Bội Châu sau này coi ông là “trồng mầm khai hóa đầu tiên ở Việt Nam”. “Đại Nam nhất thống chí” xếp ông vào hang danh nhân và ghi: “ Đặng Huy Trứ khẳng khái, có trí lớn, đương trù tính nhiều việc, làm chưa xong thì mất ai cũng tiếc”. Tô Long (Trung Quốc) đọc “Đặng Hoàng trung thi” đã hạ bút: “Giải tỏ lòng trung mẫn có thể so Đỗ Phủ, miêu tả bách tính có thể sánh với Bạch Cư Dị”, nhưng khi đọc “Đặng Dịc trai ngôn hành lục” thì phải viết thêm:

“Nho thư thử ngoại suy Nam quốc

Thi lễ tòng lai thuyết Đặng gia”

(Học Nho hẳn phải tôn Nam quốc

Thi lễ từ xưa kế Đặng gia)

 

Trương Tương Phố, một văn nhân của Trung Quốc cũng viết:

“Tằng độc Dịch trai ngôn hành lục

Tảo tri hương lễ hữu do lai”

(Đọc xong Dịch trai ngôn hành lục

Mới hay nước ngọt có từ đâu)

 

Dòng họ Đặng Thanh Lương (Huế) còn có Đặng Huy Tá (anh họ Đặng Huy Trứ) đỗ cử nhân năm 1841, Đặng Huy Xán (em ruột Đặng Huy Trứ) đỗ phó bảng, Đặng Huy Phổ (con Đặng Huy cát và công chúa Tinh Hoa) đỗ cử nhân năm 1878, em rể Đặng Huy Trứ là Nguyễn Đình Tuân đỗ tiến sỹ… Một dòng họ mà có người làm thượng thư kế liền bốn bộ (Đặng Văn Hòa), có Ngự y của Viện thái y (Đặng Văn Chức), lại có phò mã đô úy (Đặng Huy Cát), có người văn chương được so Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị (Đặng Huy Trứ) và như Đặng Văn Trọng chỉ làm nghề dạy học “Chẳng có địa vị vinh hiển mà việc làm ơn và có ích cho người thì cùng với việc làm của bác Thiếu Bảo làm quan để cứu dân, bác ngự y làm thuốc để cứu người cũng là cách làm việc cho đời vậy” thì thật là một dòng họ vẻ vang, ân ích cho đời.

Năm 1885, khi vua hàm Nghi giao cho Tôn Thất Thuyết lập “Phấn nghĩa quận” thì phò mã Đặng Huy Cát được cùng hầu chuyện đi mộ nghĩa binh lập quân đội Đoàn Kiệt. Đặng Hữu Phổ (con trai Đặng Huy Cát) được cử làm hiệu úy cùng chuẩn bị khu sơn phòng Hà Tĩnh. Ngày 5/7/1858 khi Tôn Thất Thuyết chỉ huy Phấn nghĩa quân đánh đồn Mang Cá và tòa sứ quán Pháp thì Đặng Huy Cát cùng con là Đặng Hữu Phổ chỉ huy quân Đoàn Kiệt đánh huyện nha Quan Điền và bị bắt, Đặng Huy Cát bị kết án xử trảm hậu, Đặng Hữu Phổ bị xử tử hình. Sau khi được tha (1892) Đặng Huy Cát vẫn vừa sản xuất vừa luyện quân tiếp tục ý chí Cần Vương. Đặng Hữu Hoài em Đặng Hữu Phổ tham gia phong trào Đông Du bị bắt đi đày (1906), Đặng Hữu Huyến (con trai Đặng Huy Trứ) tham gia phong trào Đông kinh nghĩa thục (1907), Đặng Khánh Giai (cháu nội Đặng Huy Tá) tham gia phong trào Việt Na,m quang phục hội bị bắt đày ra Côn Đảo chín năm.

 

Họ Đặng Thanh Lương còn truyền hai câu thơ định thế hệ dòng họ:

Quang, Văn, Huy, Hữu, Khánh

Hưng, Mậu, Như, Thanh Xuân.

Thế hệ Quang (Đặng Quang Tuấn), Văn (Đặng Văn Hòa), Huy (Đặng Huy Trứ), Hữu (Đặng Hữu Phổ), Khánh (Đặng Khánh Giai) thực đã làm đẹp cho gia đình dòng họ. Thế hệ Hưng, Mậu, Như, Thanh, Xuân (tốt tươi như mùa xuân) đang tiếp bước dựng xây để non nước, dòng họ này mãi trường xuân.

Đỗ Trọng Am

Ghi chú: Trang website chính thức của dòng họ Đặng www.HoDangVietNam.com hiện đang được nâng cấp để có thể phục vụ tốt hơn, mong bà con khắp nơi thông cảm và tiếp tục ủng hộ

 

Mọi chi tiết: Vui lòng liên hệ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

- Địa chỉ: Số 6, ngõ 68, Cầu Giấy , Hà Nội

- Hotline: 0914 72 79 52 - 0914 32 43 32

- Email: HoDangVietNam@Gmail.com

Hoặc chat với các nick hỗ trợ trực tuyến trên website của dòng họ

Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bà con dòng họ Đặng ta ở trong và ngoài nước. Bà con có thể đăng ký thành viên rồi trực tiếp viết bài gửi lên trang web của dòng họ.

Thay mặt ban thường trực

Mr. Đặng Trần Lưu

================================

 

 

Cập nhật lần cuối: 9/19/2019 4:36:13 PM

Về trang trước Bản in Gửi email


san pham xung danh

dich vu xung tam

chat fb