HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TIN XEM NHIỀU NHẤT
BẢN ĐỒ GOOGLE

LỊCH VẠN NIÊN
Tháng      Năm  

 

Hoạt động dòng họ

Đã hoàn thành bản thảo Thượng thư Binh Bộ Đặng Trần Thường

5/28/2014 12:03:27 PM

 Hoàn thành bản thảo Thượng thư Binh Bộ Đặng Trần Thường

 
Thông tin về Đặng Trần Thường bằng chữ Việt hiện đại sớm nhất có lẽ là bản dịch sách Đại Nam liệt truyện thời Tự Đức -1872?. Sau đó rầm rộ một thời câu chuyện Đặng Trần Thường đánh Ngô Thì Nhậm ở Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội năm 1803 và lời phân tích, lời bình xung quanh câu đối: Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai/ Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
Độc giả còn được đọc 2 bài phú: Tần cung nữ oán Bái Công văn; Hàn Vương tôn phú in trong sách Phú Việt Nam cổ và kim - Phong Châu, Nguyễn Văn Phú - Sưu tầm, chú thích, giới thiệu - NXB VHTT 2002. Văn học Hán Nôm Hà Tây 10 thế kỷ - Chủ biên Nguyễn Tá Nhí - Phượng Vũ - Sở Văn hóa Thông tin Hà Tây 1997. Bài viết về Thường hiến hầu trong sách Đặng gia phả hệ toản chính thực lục và Đặng gia phả ký tục biên- Ngô Thế Long dịch và chú thích- NXB Thế Giới 2006.
          Ghi chép về Đặng Trần Thường còn nhiều tư liệu trong chính sử nhà Nguyễn, trong gia phả dòng họ Đặng chưa được công bố. Tiêu biểu như 2 bản sắc mệnh của 2 vị vua triều Nguyễn chiêu tuyết cho ông năm 1869 và năm1924, khôi phục lại toàn bộ chức tước cho Đặng Trần Thường, ban tặng mỹ tự, giao cho xã Chúc Sơn (nay là thị trấn Chúc Sơn) huyện Chương Mỹ tỉnh Hà Đông (nay là TP Hà Nội) phụng sự. Văn bản 8 bài thơ viết trong ngục (Ngục trung bát vịnh) của Đặng Trần Thường, có lẽ cũng là lần đầu công bố (gồm các phần: thẩm định văn bản học, chép nguyên văn bản chữ Hán Nôm, phiên âm, dịch nghĩa) khi sách Thượng thư Binh Bộ Đặng Trần Thường ra mắt bạn đọc.
          Bản thảo sách Thượng thư Binh Bộ Đặng Trần Thường gồm 2 phần: Sự nghiệp quân sự, chính trị ngoại giao, gồm 12 chương; Thơ văn Đặng Trần Thường với nhiều văn bản của ông được công bố bằng nguyên văn chữ Hán Nôm, phiên âm, dịch nghĩa và nhiều chuyện kể về ứng xử giữa Đặng Trần Thường với quê hương, dòng tộc, bạn hữu, người đối nghịch.
          Sách bản thảo Thượng thư Binh Bộ Đặng Trần Thường đang được Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc thẩm định để cấp phép xuất bản.
 
Tin và ảnh: Đặng Văn Lộc
=====================
 
         
 
 
 

Cập nhật lần cuối: 5/28/2014 12:03:27 PM

Về trang trước Bản in Gửi email


san pham xung danh

dich vu xung tam

chat fb