HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TIN XEM NHIỀU NHẤT
BẢN ĐỒ GOOGLE

LỊCH VẠN NIÊN
Tháng      Năm  

 

Hoạt động dòng Họ

DANH SÁCH DỰ KIẾN THAM GIA THƯỜNG TRỰC HĐHĐVN LÂM THỜI.

6/30/2018 7:01:59 PM
Danh sách hội đồng lâm thời
toàn quốc họ Đặng Việt Nam
 
A. Ban lãnh đạo:
 
TT
Họ và tên
Tỉnh-Thành phố
Chức danh hiện tại
1.         
Đặng Văn Thử
Bình Định
Đồng Chủ tịch
2.         
Đặng Cao Khôi
Hà Nội
Đồng Chủ tịch
3.         
Đặng Văn Hường
Đà Nẵng
Phó Chủ tịch thường trực
4.         
Đặng Trần Lưu
Hà Nội
Phó Chủ tịch thường trực
kiêm Tổng thư ký
5.         
Đặng Quốc Dũng
Gia Lai
Phó Chủ tịch
6.         
Đặng Hữu Huấn
Hà Nội
Phó Chủ tịch
7.         
Đặng Ngọc Oanh
Thái Bình
Phó Chủ tịch
8.         
Đặng Văn Quế
Phú Thọ
Phó Chủ tịch
9.         
Đặng Hồng
TP. Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch
10.    
Đặng Vượng
Hà Nội
Phó Chủ tịch
11.    
Đặng Đình Bạch
Hà Nội
Phó Chủ tịch
12.    
Đặng Hồng Sơn
Quảng Ngãi
Tổng Thư Ký

  B, CÁC ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

TT Họ và tên Chức danh
1 Đặng Toàn Tiến UVTT – P.CTTT HĐGTHĐ PT Hạ Long – Q.Ninh
2 Đặng Cao Thìn UVTT – UV HĐGTHĐ lien chi Thạch Thất – Hà Nội.
3 Đặng Đức Thư UVTT – CT HĐGTHĐ tỉnh Bắc Ninh
4 Đặng Văn Sửu UVTT – P.CT HĐGTHĐ tỉnh Bắc Ninh
5 Đặng Sinh UVTT – P.CT HĐGTHĐ tỉnh Phú Thọ
6 Đặng Văn Bảng UVTT – P.CT HĐGTHĐ tỉnh Phú Thọ
7 Đặng Vũ Hải UVTT – P.CT HĐGTHĐ Quận Hà Đông, Hà Nội.
8 Đặng Cửu UVTT – P.CT HĐGTHĐ huyện Phú Xuyên, Hà Nội
9 Đặng Xuân Kha UVTT – CT HĐGTHĐ KV tỉnh Nam Định.
10 Đặng Quang Hảo UVTT – P.CT HĐGTHĐ KV tỉnh Nam Định.
11 Đặng Gia Oai UVTT – P.CT HĐGTHĐ KV tỉnh Nam Định.
12 Đặng Đình Văn UVTT – CT HĐGTHĐ dòng Lương Xá – Chúc Sơn
13 Đặng Trần Loan UVTT – Trưởng tốc HĐ dòng Lương Xá – Chúc Sơn
14 Đặng Văn Phú UVTT - Nhà cảm xạ học.
15 Đặng Văn Lộc UVTT- Trưởng ban Biên soạn sách HĐVN.
16 Đặng Tuấn Khang UVTT – Trưởng ban Thông tin tuyên truyền
17 Đặng Trần Toản UVTT – Phó ban nghiên cứu gia phả.
18 Đặng Trần San UVTT – Phó ban tài chính
19 Đặng Duy Khanh UVTT – Phó ban tài chính
20 Đằng Tài Tính UVTT – Phó ban thư ký
21 Đặng Trần Bang UVTT – Phó văn phòng
22 Đặng Văn Hùng UVTT – UV Ban thư ký.
23 Đặng Xuân Quảng UVTT – Phụ trách họ Đặng tỉnh Hà Nam
24 Đặng Quang Đại UVTT – UV Ban tài chính (thủ quỹ).
25 Đặng Thị Phương Huệ UVTT – UV Ban tài chính (Kế toán)

 

Cập nhật lần cuối: 6/30/2018 7:01:59 PM

Về trang trước Bản in Gửi email


san pham xung danh

dich vu xung tam

chat fb