HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TIN XEM NHIỀU NHẤT
BẢN ĐỒ GOOGLE

LỊCH VẠN NIÊN
Tháng      Năm  

 

Hoạt động dòng Họ

Hoạt động dòng Họ năm 2018-2019

10/28/2019 5:32:06 PM

 KẾT QUẢ 20 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN CHI HỌ ĐẶNG

 THẠCH THẤT HÀ NỘI (1997 - 2017)
 
1.Tìm hiểu cội nguồn: Từ năm 1988 trước khi thành lập liên chi họ Đặng Vĩnh Lộc xã Phùng Xá đã chắp nối cội nguồn với dòng họ chi Bính Khâm Quận Công Đặng Thế Khanh Lương Xá, Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội.
          Cội nguồn liên chi là cầu nối nhờ ban gia phả HĐGT-HĐVN kết quả.
-Dịch gia phả họ Nguyễn xã Lại Thượng xác định họ Nguyễn Lại Thượng gốc họ Đặng chuyển sang.
- Qua câu đối xác định họ Phùng gốc Đặng xã Sơn Đông thị xã Sơn Tây thuộc dòng cụ Đặng Hiện em cụ Đặng Hiên.
Qua sinh hoạt liên chi đã chắp nối mối liên quan giữa chi họ Đỗ gốc Đặng Ngọc Bài, chi họ Đặng Triệu Xuyên với chi họ Đặng thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm cùng chung cụ tổ và chắp nối cọi nguồn với dòng họ Đặng gốc Trần Thượng Yên Quyết Hà Nội.
Chi họ Đặng thôn Đồng Táng và thôn Khu Ba xã Đồng Trúc tìm chắp nối cọi nguồn với chi họ Đặng ở xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (Nam Chúc – Hương Chúc) một số chi khác kiên trì tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc chi mình.
2. Việc xây dựng nhà thờ mộ tổ
Nhà thờ họ là nơi thờ phụng tổ tiên đồng thời là nơi sinh hoạt cộng đồng quy tụ dòng họ, trong các chi họ Đặng huyện Thạch Thất trước chỉ có 3 nhà thờ họ Đặng ở các chi Vĩnh Lộc xã Phùng Xá, chi Hữu Bằng, chi Bình Xá xã Bình Phú các nhà thờ này đã được xây dựng trên 100 năm.
Nhà thờ họ Đặng thôn Vĩnh Lộc xã Phùng Xá năm 2001 tôn tạo và những năm sau tu bổ kinh phí 1 tỷ 200 triệu đồng.
Năm 2008 chi họ Đặng Vĩnh Lộc làm mới nhà thờ kinh phí 1 tỷ đồng.
Năm 2009 chi họ Đặng Đồng Táng xã Đồng Trúc xây mới nhà thờ và năm 2016, làm tiếp đại bái tổng kinh phí là 1 tỷ 200 triệu đồng.
-Năm 2016 chi 2 họ Đặng thôn Phú Lễ xây dựng nhà thờ kinh phí 100 triều đồng, năm 2017 mua đất mở rộng nhà thờ 260 triệu đồng, xây dựng mộ tổ 10 triệu đồng, tổng kinh phí chi 379 triệu đồng. Đây là một chi nhỏ có 9 hộ ở quê, 9 hộ thoát ly tổng số nhân khẩu là 81 trong đó số định 39. Bình quân mỗi xuất đinh đóng góp xấp xỉ 10 triệu đồng. Đây là trường hợp điển hình trong công việc xây dựng nhà thờ tổ của liên chi để các chi học tập.
Năm 2010 chi họ Đặng thôn Thái Hòa làm mới nhà thờ kinh phí 425 triệu đồng, năm 2016 chi 1 họ Đặng thôn Phú Lễ xây dựng nhà thờ kinh phí xây dựng 1 tỷ 069 triệu đồng, năm 2017 trang bị nội thất 130 triệu đồng. Tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.
Năm 2016 họ Đặng Bình Xá- Bình Phú tu bổ nhà thờ họ 100 triệu đồng
Tổng kinh phí xây dựng nhà thờ 20 năm qua là 4 tỷ 325 triệu đồng.
Các chi Vĩnh Lộc, Thái Hòa, Cần Kiệm, Ngọc Bài, Triệu Xuyên, Chàng Sơn tu bổ xây mộ tổ tổng kinh phí trên 300 triệu.
3. Tham gia các hoạt động dòng họ
Việc tham gia các hoạt động dòng họ liên chi họ Đặng Thạch Thất được HĐGT-HDDVN đánh giá là liên chi hoạt động mạnh. Có chi như chi họ Đặng Vĩnh Lộc được báo cáo điển hình trong ngày kỷ niệm của họ Đặng toàn quốc. Ngoài việc duy trì hoạt động trong liên chi còn tham gia tích cực các hoạt động của dòng họ Đặng toàn quốc. Các ngày lễ tổ chức ở Phủ thờ Lương Xá. ở Tam Nông, Phú Thọ liên chi tham gia từ 50 đến 200 đại biểu và tham dự các ngày lễ các chi họ các nơi, từ 1997 đến 2012 liên chi tham gia xây dựng các nơi như Đền Vua Bà cao quyền công chúa Đặng Thị Xuân Dung ở Thụy Hương – Chương Mỹ. Phủ thờ họ Đặng ở Lương Xá, xây dựng mộ cụ Tổ Khâm Quận Công,Đặng Thế Khanh ở Thanh Hóa, nhà thờ  cụ Khâm Quận Công Đặng Thế Khanh ở xã Lam Điền Chương Mỹ, xây mộ cụ Tổ Đặng Lâm ở thôn Trí Thủy xã Xuân Tiên- huyện Chương Mỹ, xây mộ Hà Quận Công Đặng Thế Vinh, lăng mộ cụ Doanh quận công Đặng Thế Tài ở huyện Chương Mỹ; xây dựng lăng mộ cụ Tổ Đặng Phúc Quang (Trần Quốc Kiệt )- thân sinh cụ Tổ Đặng Hiên (tức tiến sĩ Trân Văn Huy) ở Ngọc Sơn Đô Lương Nghệ An, nhà thờ Đặng đại tôn ở Tam Nông, Phú Thọ thờ cụ Tổ Đặng Hiên ( tiến sĩ Trần Văn Huy), tổng kinh phí tham gia xây dựng là 276 triệu đồng.
Trong đó chi họ Đặng Vĩnh Lộc xã Phùng Xá tham gia xây dựng nhà thờ Đặng Đại tôn tại thôn Liên Hoa xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, Phú Thọ 100 triệu đồng, xây lăng mộ cụ Hà Quận Công 20 triệu đồng.
Năm 2016 xây dựng nhà truyền thống họ Đặng Việt Nam tại xã Liên Hoa xã Thượng Nông, huyện Tam Nông – Phú Thọ, chi Vĩnh Lộc xã Phùng Xá tham gia 65 triệu đồng, chi Thái Hòa xã Bình Phú tham gia 16.200.000đ. Các chi trong liên chi tham gia từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng. Trong liên chi có 25 cá nhân tham gia từ 1 triệu đến 10 triệu.
Chi họ Đặng Vĩnh Lộc năm 2017 tham gia xây dựng phủ Thờ họ Đặng Lương Xá 32 triệu, các chi tham gia 5.600.000 dịp giỗ cụ Đặng Huấn năm Bính Thân.
Ngày 4/10/2014 liên chi phối hợp với thường trực HĐGT – HĐVN tổ chức hội nghị gặp mặt các Công ty TNHH, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất họ Đặng huyện Thạch Thất. Cuộc gặp mặt mở đầu cho sự giao lưu của các hộ gia đình kinh doanh sản xuất dịch vụ các ngành nghề.
Tại hội nghị này các Công ty TNHH, các doanh nghiệp đã tham gia quỹ hoạt động họ Đặng Việt Nam và liên chi Thạch Thất 60 triệu đồng.
4. Hoạt động khuyến học, khuyến tài:
Hoạt động khuyến học, khuyến tài trong những năm qua phát triển không ngừng từ chỗ trước đây chỉ có 3 chi là chi họ Đặng Vĩnh Lộc, chi 1 họ Đặng thôn Phú Lễ xã Cần Kiện, chi họ Đặng thôn Đồng Táng xã Đồng Trúc đến nay đã có 10 chi có quỹ khuyến học.
Tổng quỹ khuyến học toàn liên chi là 229 triệu đồng
20 năm qua đã thưởng 2 tiến sĩ, 16 thạc sĩ, 135 học sinh đỗ vào các trường đại học, 1408 học sinh giỏi các cấp.
Có 15 cháu được nhận giải thưởng “ Trạng nguyên Đặng Công Chất” do Ban khuyến học họ Đặng Việt Nam tặng. Trong hoạt động khuyến học, khuến tài có 2 chi tổ chức bài bản đó là chi 1 họ Đặng Phú Lễ xã Cần Kiệm có tổ chức tổng kết 5 năm năm 2012, 10 năm khuyến học và năm 2017 chi họ Đặng Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá tổ chức khuyến học khuyến tài được 20 năm, đã tổ chức tổng kết 3 lần, có 2 lần tổ chức lớn vào năm 2012, kỷ niệm 15 năm khuyến học, khuyến tài. Năm 2017 tổ chức 20 năm khuyến học, khuyến tài được dòng họ Đặng Việt Nam 2 lần tặng bức trướng công nhận là chi họ có phong trào khuyến học, khuyến tài tiêu biểu. Chi họ Đặng Vĩnh Lộc có quỹ khuyến học 80 triệu đồng, chi họ Đặng Đống Táng xã Đồng Trúc có quỹ khuyến học 50 triệu đồng.
5. Hoạt động chúc thọ và thăm viếng các cụ từ trần
Liên chi quy định tổ chức chúc thọ các cụ từ 90 tuổi trở lên.
Trong họ có các cụ qua đời tuổi từ 80 trở lên lien chi tổ chức thăm viếng riêng các vị trong hội đồng gia tộc liên chi tổ chức thăm viếng riêng các vị trong hội đồng gia tộc liên chi không quy định tuổi.
Đối với các cụ là con gái họ liên chi tổ chức chúc thọ và thăm viếng đối với các cụ 90 tuổi trở lên. Qua 20 năm duy trì thực hiện tạo được mối quan hệ tốt đẹp đối với các chi họ và các thành viên trong họ.
20năm qua đã tổ chức: Chúc thọ 66 cụ 90 tuổi; Thăm viếng 114 cụ qua đời; Thăm hỏi 40 lượt các cụ qua đời ;Thăm hỏi 40 lượt các cụ cao niêm ốm đau
Với sự điều hành của Ban thường trực liên chi 20 năm qua duy trì được các hoạt động thường xuyên, duy trì tổ chức được hội nghị lớn, từ năm 2007 quy định 5 năm tổ chức lớn một lần có mời các đại biểu các nơi tham dự.
Với thành tích đạt được trong 20 năm qua liên chi họ Đặng huyện Thạch Thất đã được HĐGT –HĐVN công nhận và trao tặng bức trướng “Liên chi họ Đặng Thạch Thất Hà Nội – Đơn vị tiêu biểu về 20 năm hoạt động dòng họ (1997- 2017)”                                
 
Chủ tịch HĐGT – Liên chi Thạch Thất
Đặng Cao Khôi
 
CHI HỌ ĐẶNG HY TÁI HẢI PHÒNG
KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ TỔ
 
 
 
Họ Đặng thôn Hy Tái, xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng tổ chức lễ chạp tổ và khánh thành nhà thờ họ. Đoàn đại biểu hội đồng lâm thời toàn quốc họ Đặng Việt Nam do ông Đặng Trần Lưu - Phó chủ tịch thường trực là trưởng đoàn. Đoàn gồm có Pgs.Ts Đặng Đình Bạch - Phó chủ tịch, trưởng ban khuyến học HĐVN, Đặng Văn Lộc - Trưởng ban biên soạn sách truyền thống họ Đặng Việt Nam, Đặng Trần Bang - Phó văn phòng (Cơ sở 1 – Hà Nội).
Nhiều đoàn họ Đặng ở các quận huyện thành phố HP, ở các tỉnh: Sơn La, Nghệ An, Thái Bình, Phú Yên, họ Đặng VN ở Cộng hòa liên bang Đức có lẵng hoa chúc mừng.
Họ Đặng ở Hy Tái có hơn 300 xuất đinh.
Nhà thờ xây 5 gian, gian chính thờ Thám hoa Đặng Ma La, bên trái thờ chân linh dòng họ, bên phải thờ tổ cô. Kinh phí xây nhà hết 900 triệu đồng, nội thất chưa tính.
Trưởng tộc, ông Đặng Văn Ngân hiến 180 m2 đất, dòng họ mua thêm tổng cộng được 250 m2.
Ngày khánh thành đội tế họ Đặng Hàng Kênh Hải Phòng trình diễn nghi thức tế tổ. Sau đó mọi người vui vẻ thụ lộc. Mâm cỗ ở đầy có giò cuốn bằng thịt ba chỉ. Nhìn nhiều mỡ nhưng khi đụng lưỡi lại thấy vị ngon thơm chứ không ngấy.
Theo trưởng thôn, làng Hy Tái có 1200 khẩu của gần chục dòng họ, 400 nóc nhà. Như vậy họ Đặng chiếm đa số. Công tác khuyến học dòng họ làm tốt nhiều năm. Nhiều cháu đỗ đại học, có cháu đỗ thạc sĩ. Chi họ Đặng thôn Hy Tái, xã Hồng Thái tổ chức lễ khánh thành nhà thờ tổ thực sự là một tin vui, một bông hoa đẹp chào mừng thành công hội nghị Ban lãnh đạo (mở rộng) Hội đồng lâm thời toàn quốc họ Đạng Việt Nam, ngày 3/11/2018 tại thủ đô Hà Nội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc họ Đặng Việt Nam thống nhất lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ tổ chức vào quý 3 năm 2019.
Đặng Văn Lộc
 
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG ĐẶNG CAO KHÔI
CHỦ TỊCH HĐGT – HĐVN
TẠI ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HĐGT HỌ ĐẶNG TỈNH LÀO CAI
NGÀY 06/10/2018
 
          Kính thưa đoàn chủ tịch.
          Kính thưa quý vị đại biểu đại diện lãnh đạo địa phương các cấp tỉnh Lào Cai
          Kính thưa quý vị đại biểu khách mời, quý vị đại biểu đại diện các chi họ Đặng tỉnh Lào Cai.
          Sau hơn một năm (16/6/2017 – 06/10/2018) thành lập Hội đồng gia tộc họ Đặng lâm thời tỉnh Lào Cao, hôm nay ngày 06/10/2018 HĐGT lâm thời họ Đặng tỉnh Lào Cai chính thức tổ chức đại hội thành lập HĐGT họ Đặng tỉnh Lào Cai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019 – 2024. Về dự đại hội thay mặt HĐGT – HĐVN kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.
          Kính thưa quý vị đại biểu năm 1996 HĐGT – HĐVN được thành lập mục tiêu đề ra là “Đoàn kết nội tộc, đoàn kết với các dòng họ khác giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống tổ tiên góp phần xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp, xã hội công bằng dân chủ văn minh, gia đình hạnh phúc”. Mục tiêu chính là đoàn kết không phân biệt cội nguồn giáo dục con cháu phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, hướng về nguồn cội, cùng nhau thực hiện tốt các chủ trương chính sách và pháp luật của nhà nước, thực hiện các hoạt động của dòng họ, động viên nhau phát triển về mọi mặt.
          Mỗi người họ Đặng chúng ta đều tự hào các bậc tiền bối dù ở nguồn gốc nào cũng đều để lại cho chúng ta những truyền thống tốt đẹp và đã có công lao to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
          Hy sinh bảo vệ Tổ quốc như anh hùng dân tộc Đặng Tất, Đặng Dung, đánh tan quân Thanh xâm lược như Đại đô đốc Đông lĩnh Hầu Đặng Tiến Đông, văn võ song toàn như Đặng Đình Tướng, Trạng nguyên Đặng Công Chất và nhiều vị khác nữa.
          Thành lập HĐGT họ Đặng tỉnh Lào Cai là bước phát triển chung của dòng họ từ nay hoạt động họ Đặng Lào Cai có tổ chức, có các thành viên lãnh đạo hội đồng là những người có tâm với dòng họ, có năng lực, có uy tín, không phân biệt nguồn gốc, dân tộc tạo điều kiện cho hoạt động dòng họ đạt được hiệu quả tốt hơn.
          Thế kỷ 13 Thám hoa Đặng Ma La để lại câu châm ngôn “Đặng tính giả cử quốc giai nhiên” nghĩa là người họ Đặng trong cả nước đều là anh em: Thực hiện lời di huấn trên hướng tới sẽ thống nhất họ Đặng toàn quốc hoạt động với tâm sáng không vụ lợi, công minh, đặc biệt là không xúc phạm đến thanh danh các bậc tiền bối. Hội đồng gia tộc họ Đặng Việt Nam mong rằng mỗi thành viên trong họ ứng xử với nhau như anh em một nhà, đoàn kết cùng nhau xây dựng dòng họ Đặng Việt Nam phát triển trường tồn cùng đất nước Việt Nam.
          Thay mặt HĐGT – HĐVN một lần nữa kính chúc đại hội thành lập HĐGT –HĐVN tỉnh Lào Cai thành công rực rỡ.
          Chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình bình an, hạnh phúc./.
 
Đặng Cao Khôi
 
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG ĐẶNG CAO KHÔI – ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ ĐẶNG VIỆT NAM TẠI LỄ GIỖ VÀ KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ ĐỢT 1 BINH BỘ THƯỢNG THƯ
ĐẶNG TRẦN THƯỜNG
Ngày 02 tháng 12 năm 2018 (26/10 năm Mậu Tuất)
         
Kính thưa quý vị đại biểu đại diện Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể huyện Chương Mỹ và xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
          Kính thưa quý vị đại biểu khách mời cùng toàn thể bà con nội ngoại họ Đặng.
          Về dự lễ giỗ và khánh thành đợt 1 lăng mộ Binh bộ thượng thư Đặng Trần Thường, thay mặt hội đồng lâm thời họ Đặng Việt Nam gửi tới quý vị lời chào trân trọng nhất, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.
          Kính thưa quý vị đại biểu “Uống nước nhớ nguồn” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đối với tổ tiên:
          Ta nên giỗ tết kính thành
          Trông nom phần mộ tỏ lòng biết ơn
          Việc tu bổ xây dựng lăng mộ và tổ chức giỗ cụ Đặng Trần Thường hôm nay của chi họ Đặng Đại ơn xã Ngọc Hòa thuộc họ Đặng dòng Lương Xá, Chúc Sơn là việc thực hiện đạo lý mà các bậc tiền bối đã truyền dạy chúng ta và đặc biệt đối với một vị công thần có danh tiếng của dòng họ Đặng.
          Kính thưa quý vị đại biểu, cuối thế kỷ 18 đất nước ta trong tình trạng nội chiến Trịnh - Nguyễn phân tranh. Vua Lê Chúa Trịnh đàng ngoài, chúa Nguyễn đàng trong. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn của 3 anh em Nguyễn Nhạc – Nguyễn Lữ - Nguyễn Huệ năm 1771 đã dẹp được tình trạng nội chiến phân tranh lập ra triều đình Tây Sơn gắn liền với những chiến thắng lừng lẫy, Rạch Gầm Soài Mút. Chiến thắng giải phóng Thăng Long tiêu diệt 20 vạn quân Thanh xâm lược năm Kỷ Dậu 1789.  Năm 1792 Nguyễn Huệ từ trần nhà Tây Sơn suy yếu, Nguyễn Ánh ở đàng trong khôi phục lại, năm 1793 cụ Đặng Trần Thường đã vào phò giúp Nguyễn Ánh và được Nguyễn Ánh tin dùng
          Cụ Đặng Trần Thường là một võ tướng tài năng về văn học cụ đã để lại nhiều bài phú, bài thơ có giá trị văn học, cụ là một người văn võ toàn tài, phò Nguyễn Ánh được giao chức tán lý quân vụ, Hiệp tổng trấn Bắc thành, tước Thường hiến hầu, Thượng thư bộ binh.
          Cũng như Hán cao tổ giết Hàn tín khi sự nghiệp đã hoàn thành. Vua Gia Long Nguyễn Ánh dựa vào sai xót nhỏ đã giết cụ Đặng Trần Thường vào tháng 9 năm 1816. Năm 1868 đời Tự Đức thứ 21 vua Tự Đức đã ban bản sắc mệnh: “ Sắc mệnh giao cho Đặng Trần Thường quê quán ở xã Lương Xá, tổng Lương Xá huyện Chương Đức, Phủ Ứng Hòa, Tỉnh Hà Nội. Nguyên chức Tham Tri Bộ lại bị bắt lỗi phải chết. Lần này xét có công rõ rệt nên truy phục chức Tham Chi Bộ lại. Vua rất thương xót mà chiêu tuyết ( bộc bạch nỗi oan) cho người hậu đạo ( người có đạo đức dày dặn)”.
 Lệnh vua ban ngày 17/4 năm Tự Đức thứ 21 (1868)
          Năm 1924 năm Khải Định thứ 9 vua ban bản sắc mệnh: “Sắc mệnh giao cho xã Chúc Sơn huyện Chương Mỹ tỉnh Hà Đông phụng sự Đặng Trần Thường – Chức Khâm sai tán lý quân vụ thống lĩnh việc binh Bắc thành, thăng chức Thượng thư Binh Bộ tước Thường hiến hầu.
          Đặng Trần Thường được suy tôn là bậc thần linh ứng, có linh ứng hiển hiện đã lâu. Nay đang dịp lễ tứ tuần đại khánh Trẫm ban cho bản chiếu phong tặng cho tổ tiên các quan dịp lễ Đàm ân ghi vào sổ tự điển những người được tôn quý. Phong mỹ tự Dực bảo, phong cho danh hiệu trung hưng linh phù tôn thần, chuẩn y cho chính quyền và nhân dân phụng sự thần, thần có trách nhiệm giúp đỡ bảo vệ dân của Trẫm.
 Sắc vua ban ngày 15/7/năm Khải Định thứ 9 ( 1924)”.
          Như vậy các Vua Triều Nguyễn đời sau đã thấy được công lao của cụ mà ban sắc chiêu tuyết bộc bạch nỗi oan của cụ. Chúng ta thấy được ý chí khẳng khái của cụ khi viết bản Hàn Vương tôn phú. Cụ là người có đạo đức cao dày, tài năng xuất chúng làm rạng danh cho dòng họ Đặng.
          Kính thưa quý vị đại biểu, mỗi người chúng ta ngày nay cần làm tốt hơn việc tri ân tiên tổ, đoàn kết xây dựng dòng họ phát triển, gia đình an khang hạnh phúc góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.
Chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc buổi lễ thành công rực rỡ!
 
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐGT HỌ ĐẶNG
THÀNH PHỐ HẠ LONG - NĂM 2018
 
Đúng ngày giỗ Đức tổ Đặng Hiên 21/6 năm Mậu Tuất (tức ngày 02/8/2018) tại nhà từ đường họ Đặng thành phố Hạ Long. Trên 70 hộ gia đình họ Đặng (1 số họ kèm theo các cháu học sinh, sinh viên giỏi năm học 2017-2018) về dự lễ giỗ tổ năm nay rất phấn khởi vui vẻ thắm tình đoàn kết ruột thịt đồng tộc họ Đặng thành phố Hạ Long.
Nội dung ngày giỗ tổ đã đi vào nề nếp sau 20 năm:
- Pháp sư Đặng Trung chủ lễ cùng bà con dòng họ, các chi lần lượt dâng hương, dâng lễ giỗ tổ.
- Bà con nghe thường trực HĐGT báo cáo hoạt động của năm và những việc cần làm đến ngày giỗ tổ năm sau.
- Mừng thọ các cụ theo quy ước
- Trao quà động viên học sinh, sinh viên giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh
- Báo cáo kinh tế thu chi các quỹ năm 2018
- Bà con phát biểu trao đổi thảo luận
- Kết thúc buổi lễ, thụ lộc, ăn giỗ tổ (bà con tự đóng góp 150.000đ/suất ăn)
Nổi bật hoạt động năm 2018 là:
- Khắc bia đá lưu danh công đức đợt 3 (từ năm 2014-2017) với tổng số tiền công đức là: 128.300.000 đ
- In 100 quyển kỷ yếu 20 năm họ Đặng thành phố Hạ Long
- Mua sắm phương tiện bàn ghế đồ dùng nhà từ đường
* Tổng cộng chi phí cho ba khoản trên 15 triệu đồng
* Riêng quyển kỷ yếu 20 năm phát cho mỗi hộ một quyển coi như cẩm nang của gia đình để biết thực hiện (vì trong đó có lược sử cụ Đức tổ Đặng Hiên, các quy ước cũ năm 2013 và thông báo bổ sung quy ước 2018, có tổng hợp công đức của các hộ trong 20 năm, có mức đóng góp quy định 4 quỹ để thực hiện từ năm 2018: quỹ khuyến học, quỹ hương khói, quỹ mừng thọ và chi phí khác )
Đặc biệt năm 2018 HĐGT họ Đặng thành phố Hạ Long đã phân công ông Đặng Nhi Niêm phó chủ tịch HĐGT trực tiếp làm trưởng ban khuyến học khuyến tài. Ông Nhi Niêm đã gửi báo cáo danh sách học sinh sinh viên giỏi cấp tỉnh, quốc gia và đóng góp quỹ khuyến học 1.000.000 đ cho ban khuyến học khuyến tài họ Đặng Việt Nam trong tháng 8/2018.
Về phương hướng hoạt động đến năm 2019:
- Cải tạo sửa chữa phòng kho, công trình phụ và mua sắm bổ sung trang thiết bị nhà từ đường và một số việc khác do HĐGT họp cuối năm 2018 thông qua và quyết định.
 
Thường trực HĐGT TP. Hạ Long
Đặng Vương

 

KẾT QUẢ 20 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN CHI HỌ ĐẶNG
 THẠCH THẤT HÀ NỘI (1997 - 2017)
 
1.Tìm hiểu cội nguồn: Từ năm 1988 trước khi thành lập liên chi họ Đặng Vĩnh Lộc xã Phùng Xá đã chắp nối cội nguồn với dòng họ chi Bính Khâm Quận Công Đặng Thế Khanh Lương Xá, Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội.
          Cội nguồn liên chi là cầu nối nhờ ban gia phả HĐGT-HĐVN kết quả.
-Dịch gia phả họ Nguyễn xã Lại Thượng xác định họ Nguyễn Lại Thượng gốc họ Đặng chuyển sang.
- Qua câu đối xác định họ Phùng gốc Đặng xã Sơn Đông thị xã Sơn Tây thuộc dòng cụ Đặng Hiện em cụ Đặng Hiên.
Qua sinh hoạt liên chi đã chắp nối mối liên quan giữa chi họ Đỗ gốc Đặng Ngọc Bài, chi họ Đặng Triệu Xuyên với chi họ Đặng thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm cùng chung cụ tổ và chắp nối cọi nguồn với dòng họ Đặng gốc Trần Thượng Yên Quyết Hà Nội.
Chi họ Đặng thôn Đồng Táng và thôn Khu Ba xã Đồng Trúc tìm chắp nối cọi nguồn với chi họ Đặng ở xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (Nam Chúc – Hương Chúc) một số chi khác kiên trì tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc chi mình.
2. Việc xây dựng nhà thờ mộ tổ
Nhà thờ họ là nơi thờ phụng tổ tiên đồng thời là nơi sinh hoạt cộng đồng quy tụ dòng họ, trong các chi họ Đặng huyện Thạch Thất trước chỉ có 3 nhà thờ họ Đặng ở các chi Vĩnh Lộc xã Phùng Xá, chi Hữu Bằng, chi Bình Xá xã Bình Phú các nhà thờ này đã được xây dựng trên 100 năm.
Nhà thờ họ Đặng thôn Vĩnh Lộc xã Phùng Xá năm 2001 tôn tạo và những năm sau tu bổ kinh phí 1 tỷ 200 triệu đồng.
Năm 2008 chi họ Đặng Vĩnh Lộc làm mới nhà thờ kinh phí 1 tỷ đồng.
Năm 2009 chi họ Đặng Đồng Táng xã Đồng Trúc xây mới nhà thờ và năm 2016, làm tiếp đại bái tổng kinh phí là 1 tỷ 200 triệu đồng.
-Năm 2016 chi 2 họ Đặng thôn Phú Lễ xây dựng nhà thờ kinh phí 100 triều đồng, năm 2017 mua đất mở rộng nhà thờ 260 triệu đồng, xây dựng mộ tổ 10 triệu đồng, tổng kinh phí chi 379 triệu đồng. Đây là một chi nhỏ có 9 hộ ở quê, 9 hộ thoát ly tổng số nhân khẩu là 81 trong đó số định 39. Bình quân mỗi xuất đinh đóng góp xấp xỉ 10 triệu đồng. Đây là trường hợp điển hình trong công việc xây dựng nhà thờ tổ của liên chi để các chi học tập.
Năm 2010 chi họ Đặng thôn Thái Hòa làm mới nhà thờ kinh phí 425 triệu đồng, năm 2016 chi 1 họ Đặng thôn Phú Lễ xây dựng nhà thờ kinh phí xây dựng 1 tỷ 069 triệu đồng, năm 2017 trang bị nội thất 130 triệu đồng. Tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.
Năm 2016 họ Đặng Bình Xá- Bình Phú tu bổ nhà thờ họ 100 triệu đồng
Tổng kinh phí xây dựng nhà thờ 20 năm qua là 4 tỷ 325 triệu đồng.
Các chi Vĩnh Lộc, Thái Hòa, Cần Kiệm, Ngọc Bài, Triệu Xuyên, Chàng Sơn tu bổ xây mộ tổ tổng kinh phí trên 300 triệu.
3. Tham gia các hoạt động dòng họ
Việc tham gia các hoạt động dòng họ liên chi họ Đặng Thạch Thất được HĐGT-HDDVN đánh giá là liên chi hoạt động mạnh. Có chi như chi họ Đặng Vĩnh Lộc được báo cáo điển hình trong ngày kỷ niệm của họ Đặng toàn quốc. Ngoài việc duy trì hoạt động trong liên chi còn tham gia tích cực các hoạt động của dòng họ Đặng toàn quốc. Các ngày lễ tổ chức ở Phủ thờ Lương Xá. ở Tam Nông, Phú Thọ liên chi tham gia từ 50 đến 200 đại biểu và tham dự các ngày lễ các chi họ các nơi, từ 1997 đến 2012 liên chi tham gia xây dựng các nơi như Đền Vua Bà cao quyền công chúa Đặng Thị Xuân Dung ở Thụy Hương – Chương Mỹ. Phủ thờ họ Đặng ở Lương Xá, xây dựng mộ cụ Tổ Khâm Quận Công,Đặng Thế Khanh ở Thanh Hóa, nhà thờ  cụ Khâm Quận Công Đặng Thế Khanh ở xã Lam Điền Chương Mỹ, xây mộ cụ Tổ Đặng Lâm ở thôn Trí Thủy xã Xuân Tiên- huyện Chương Mỹ, xây mộ Hà Quận Công Đặng Thế Vinh, lăng mộ cụ Doanh quận công Đặng Thế Tài ở huyện Chương Mỹ; xây dựng lăng mộ cụ Tổ Đặng Phúc Quang (Trần Quốc Kiệt )- thân sinh cụ Tổ Đặng Hiên (tức tiến sĩ Trân Văn Huy) ở Ngọc Sơn Đô Lương Nghệ An, nhà thờ Đặng đại tôn ở Tam Nông, Phú Thọ thờ cụ Tổ Đặng Hiên ( tiến sĩ Trần Văn Huy), tổng kinh phí tham gia xây dựng là 276 triệu đồng.
Trong đó chi họ Đặng Vĩnh Lộc xã Phùng Xá tham gia xây dựng nhà thờ Đặng Đại tôn tại thôn Liên Hoa xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, Phú Thọ 100 triệu đồng, xây lăng mộ cụ Hà Quận Công 20 triệu đồng.
Năm 2016 xây dựng nhà truyền thống họ Đặng Việt Nam tại xã Liên Hoa xã Thượng Nông, huyện Tam Nông – Phú Thọ, chi Vĩnh Lộc xã Phùng Xá tham gia 65 triệu đồng, chi Thái Hòa xã Bình Phú tham gia 16.200.000đ. Các chi trong liên chi tham gia từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng. Trong liên chi có 25 cá nhân tham gia từ 1 triệu đến 10 triệu.
Chi họ Đặng Vĩnh Lộc năm 2017 tham gia xây dựng phủ Thờ họ Đặng Lương Xá 32 triệu, các chi tham gia 5.600.000 dịp giỗ cụ Đặng Huấn năm Bính Thân.
Ngày 4/10/2014 liên chi phối hợp với thường trực HĐGT – HĐVN tổ chức hội nghị gặp mặt các Công ty TNHH, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất họ Đặng huyện Thạch Thất. Cuộc gặp mặt mở đầu cho sự giao lưu của các hộ gia đình kinh doanh sản xuất dịch vụ các ngành nghề.
Tại hội nghị này các Công ty TNHH, các doanh nghiệp đã tham gia quỹ hoạt động họ Đặng Việt Nam và liên chi Thạch Thất 60 triệu đồng.
4. Hoạt động khuyến học, khuến tài:
Hoạt động khuyến học, khuyến tài trong những năm qua phát triển không ngừng từ chỗ trước đây chỉ có 3 chi là chi họ Đặng Vĩnh Lộc, chi 1 họ Đặng thôn Phú Lễ xã Cần Kiện, chi họ Đặng thôn Đồng Táng xã Đồng Trúc đến nay đã có 10 chi có quỹ khuyến học.
Tổng quỹ khuyến học toàn liên chi là 229 triệu đồng
20 năm qua đã thưởng 2 tiến sĩ, 16 thạc sĩ, 135 học sinh đỗ vào các trường đại học, 1408 học sinh giỏi các cấp.
Có 15 cháu được nhận giải thưởng “ Trạng nguyên Đặng Công Chất” do Ban khuyến học họ Đặng Việt Nam tặng. Trong hoạt động khuyến học, khuến tài có 2 chi tổ chức bài bản đó là chi 1 họ Đặng Phú Lễ xã Cần Kiệm có tổ chức tổng kết 5 năm năm 2012, 10 năm khuyến học và năm 2017 chi họ Đặng Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá tổ chức khuyến học khuyến tài được 20 năm, đã tổ chức tổng kết 3 lần, có 2 lần tổ chức lớn vào năm 2012, kỷ niệm 15 năm khuyến học, khuyến tài. Năm 2017 tổ chức 20 năm khuyến học, khuyến tài được dòng họ Đặng Việt Nam 2 lần tặng bức trướng công nhận là chi họ có phong trào khuyến học, khuyến tài tiêu biểu. Chi họ Đặng Vĩnh Lộc có quỹ khuyến học 80 triệu đồng, chi họ Đặng Đống Táng xã Đồng Trúc có quỹ khuyến học 50 triệu đồng.
5. Hoạt động chúc thọ và thăm viếng các cụ từ trần
Liên chi quy định tổ chức chúc thọ các cụ từ 90 tuổi trở lên.
Trong họ có các cụ qua đời tuổi từ 80 trở lên lien chi tổ chức thăm viếng riêng các vị trong hội đồng gia tộc liên chi tổ chức thăm viếng riêng các vị trong hội đồng gia tộc liên chi không quy định tuổi.
Đối với các cụ là con gái họ liên chi tổ chức chúc thọ và thăm viếng đối với các cụ 90 tuổi trở lên. Qua 20 năm duy trì thực hiện tạo được mối quan hệ tốt đẹp đối với các chi họ và các thành viên trong họ.
20năm qua đã tổ chức: Chúc thọ 66 cụ 90 tuổi; Thăm viếng 114 cụ qua đời; Thăm hỏi 40 lượt các cụ qua đời ;Thăm hỏi 40 lượt các cụ cao niêm ốm đau
Với sự điều hành của Ban thường trực liên chi 20 năm qua duy trì được các hoạt động thường xuyên, duy trì tổ chức được hội nghị lớn, từ năm 2007 quy định 5 năm tổ chức lớn một lần có mời các đại biểu các nơi tham dự.
Với thành tích đạt được trong 20 năm qua liên chi họ Đặng huyện Thạch Thất đã được HĐGT –HĐVN công nhận và trao tặng bức trướng “Liên chi họ Đặng Thạch Thất Hà Nội – Đơn vị tiêu biểu về 20 năm hoạt động dòng họ (1997- 2017)”                                
 
Chủ tịch HĐGT – Liên chi Thạch Thất
Đặng Cao Khôi
 
CHI HỌ ĐẶNG HY TÁI HẢI PHÒNG
KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ TỔ
 
 
 
Họ Đặng thôn Hy Tái, xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng tổ chức lễ chạp tổ và khánh thành nhà thờ họ. Đoàn đại biểu hội đồng lâm thời toàn quốc họ Đặng Việt Nam do ông Đặng Trần Lưu - Phó chủ tịch thường trực là trưởng đoàn. Đoàn gồm có Pgs.Ts Đặng Đình Bạch - Phó chủ tịch, trưởng ban khuyến học HĐVN, Đặng Văn Lộc - Trưởng ban biên soạn sách truyền thống họ Đặng Việt Nam, Đặng Trần Bang - Phó văn phòng (Cơ sở 1 – Hà Nội).
Nhiều đoàn họ Đặng ở các quận huyện thành phố HP, ở các tỉnh: Sơn La, Nghệ An, Thái Bình, Phú Yên, họ Đặng VN ở Cộng hòa liên bang Đức có lẵng hoa chúc mừng.
Họ Đặng ở Hy Tái có hơn 300 xuất đinh.
Nhà thờ xây 5 gian, gian chính thờ Thám hoa Đặng Ma La, bên trái thờ chân linh dòng họ, bên phải thờ tổ cô. Kinh phí xây nhà hết 900 triệu đồng, nội thất chưa tính.
Trưởng tộc, ông Đặng Văn Ngân hiến 180 m2 đất, dòng họ mua thêm tổng cộng được 250 m2.
Ngày khánh thành đội tế họ Đặng Hàng Kênh Hải Phòng trình diễn nghi thức tế tổ. Sau đó mọi người vui vẻ thụ lộc. Mâm cỗ ở đầy có giò cuốn bằng thịt ba chỉ. Nhìn nhiều mỡ nhưng khi đụng lưỡi lại thấy vị ngon thơm chứ không ngấy.
Theo trưởng thôn, làng Hy Tái có 1200 khẩu của gần chục dòng họ, 400 nóc nhà. Như vậy họ Đặng chiếm đa số. Công tác khuyến học dòng họ làm tốt nhiều năm. Nhiều cháu đỗ đại học, có cháu đỗ thạc sĩ. Chi họ Đặng thôn Hy Tái, xã Hồng Thái tổ chức lễ khánh thành nhà thờ tổ thực sự là một tin vui, một bông hoa đẹp chào mừng thành công hội nghị Ban lãnh đạo (mở rộng) Hội đồng lâm thời toàn quốc họ Đạng Việt Nam, ngày 3/11/2018 tại thủ đô Hà Nội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc họ Đặng Việt Nam thống nhất lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ tổ chức vào quý 3 năm 2019.
Đặng Văn Lộc
 
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG ĐẶNG CAO KHÔI
CHỦ TỊCH HĐGT – HĐVN
TẠI ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HĐGT HỌ ĐẶNG TỈNH LÀO CAI
NGÀY 06/10/2018
 
          Kính thưa đoàn chủ tịch.
          Kính thưa quý vị đại biểu đại diện lãnh đạo địa phương các cấp tỉnh Lào Cai
          Kính thưa quý vị đại biểu khách mời, quý vị đại biểu đại diện các chi họ Đặng tỉnh Lào Cai.
          Sau hơn một năm (16/6/2017 – 06/10/2018) thành lập Hội đồng gia tộc họ Đặng lâm thời tỉnh Lào Cao, hôm nay ngày 06/10/2018 HĐGT lâm thời họ Đặng tỉnh Lào Cai chính thức tổ chức đại hội thành lập HĐGT họ Đặng tỉnh Lào Cai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019 – 2024. Về dự đại hội thay mặt HĐGT – HĐVN kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.
          Kính thưa quý vị đại biểu năm 1996 HĐGT – HĐVN được thành lập mục tiêu đề ra là “Đoàn kết nội tộc, đoàn kết với các dòng họ khác giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống tổ tiên góp phần xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp, xã hội công bằng dân chủ văn minh, gia đình hạnh phúc”. Mục tiêu chính là đoàn kết không phân biệt cội nguồn giáo dục con cháu phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, hướng về nguồn cội, cùng nhau thực hiện tốt các chủ trương chính sách và pháp luật của nhà nước, thực hiện các hoạt động của dòng họ, động viên nhau phát triển về mọi mặt.
          Mỗi người họ Đặng chúng ta đều tự hào các bậc tiền bối dù ở nguồn gốc nào cũng đều để lại cho chúng ta những truyền thống tốt đẹp và đã có công lao to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
          Hy sinh bảo vệ Tổ quốc như anh hùng dân tộc Đặng Tất, Đặng Dung, đánh tan quân Thanh xâm lược như Đại đô đốc Đông lĩnh Hầu Đặng Tiến Đông, văn võ song toàn như Đặng Đình Tướng, Trạng nguyên Đặng Công Chất và nhiều vị khác nữa.
          Thành lập HĐGT họ Đặng tỉnh Lào Cai là bước phát triển chung của dòng họ từ nay hoạt động họ Đặng Lào Cai có tổ chức, có các thành viên lãnh đạo hội đồng là những người có tâm với dòng họ, có năng lực, có uy tín, không phân biệt nguồn gốc, dân tộc tạo điều kiện cho hoạt động dòng họ đạt được hiệu quả tốt hơn.
          Thế kỷ 13 Thám hoa Đặng Ma La để lại câu châm ngôn “Đặng tính giả cử quốc giai nhiên” nghĩa là người họ Đặng trong cả nước đều là anh em: Thực hiện lời di huấn trên hướng tới sẽ thống nhất họ Đặng toàn quốc hoạt động với tâm sáng không vụ lợi, công minh, đặc biệt là không xúc phạm đến thanh danh các bậc tiền bối. Hội đồng gia tộc họ Đặng Việt Nam mong rằng mỗi thành viên trong họ ứng xử với nhau như anh em một nhà, đoàn kết cùng nhau xây dựng dòng họ Đặng Việt Nam phát triển trường tồn cùng đất nước Việt Nam.
          Thay mặt HĐGT – HĐVN một lần nữa kính chúc đại hội thành lập HĐGT –HĐVN tỉnh Lào Cai thành công rực rỡ.
          Chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình bình an, hạnh phúc./.
 
Đặng Cao Khôi
 
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG ĐẶNG CAO KHÔI – ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ ĐẶNG VIỆT NAM TẠI LỄ GIỖ VÀ KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ ĐỢT 1 BINH BỘ THƯỢNG THƯ
ĐẶNG TRẦN THƯỜNG
Ngày 02 tháng 12 năm 2018 (26/10 năm Mậu Tuất)
         
Kính thưa quý vị đại biểu đại diện Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể huyện Chương Mỹ và xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
          Kính thưa quý vị đại biểu khách mời cùng toàn thể bà con nội ngoại họ Đặng.
          Về dự lễ giỗ và khánh thành đợt 1 lăng mộ Binh bộ thượng thư Đặng Trần Thường, thay mặt hội đồng lâm thời họ Đặng Việt Nam gửi tới quý vị lời chào trân trọng nhất, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.
          Kính thưa quý vị đại biểu “Uống nước nhớ nguồn” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đối với tổ tiên:
          Ta nên giỗ tết kính thành
          Trông nom phần mộ tỏ lòng biết ơn
          Việc tu bổ xây dựng lăng mộ và tổ chức giỗ cụ Đặng Trần Thường hôm nay của chi họ Đặng Đại ơn xã Ngọc Hòa thuộc họ Đặng dòng Lương Xá, Chúc Sơn là việc thực hiện đạo lý mà các bậc tiền bối đã truyền dạy chúng ta và đặc biệt đối với một vị công thần có danh tiếng của dòng họ Đặng.
          Kính thưa quý vị đại biểu, cuối thế kỷ 18 đất nước ta trong tình trạng nội chiến Trịnh - Nguyễn phân tranh. Vua Lê Chúa Trịnh đàng ngoài, chúa Nguyễn đàng trong. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn của 3 anh em Nguyễn Nhạc – Nguyễn Lữ - Nguyễn Huệ năm 1771 đã dẹp được tình trạng nội chiến phân tranh lập ra triều đình Tây Sơn gắn liền với những chiến thắng lừng lẫy, Rạch Gầm Soài Mút. Chiến thắng giải phóng Thăng Long tiêu diệt 20 vạn quân Thanh xâm lược năm Kỷ Dậu 1789.  Năm 1792 Nguyễn Huệ từ trần nhà Tây Sơn suy yếu, Nguyễn Ánh ở đàng trong khôi phục lại, năm 1793 cụ Đặng Trần Thường đã vào phò giúp Nguyễn Ánh và được Nguyễn Ánh tin dùng
          Cụ Đặng Trần Thường là một võ tướng tài năng về văn học cụ đã để lại nhiều bài phú, bài thơ có giá trị văn học, cụ là một người văn võ toàn tài, phò Nguyễn Ánh được giao chức tán lý quân vụ, Hiệp tổng trấn Bắc thành, tước Thường hiến hầu, Thượng thư bộ binh.
          Cũng như Hán cao tổ giết Hàn tín khi sự nghiệp đã hoàn thành. Vua Gia Long Nguyễn Ánh dựa vào sai xót nhỏ đã giết cụ Đặng Trần Thường vào tháng 9 năm 1816. Năm 1868 đời Tự Đức thứ 21 vua Tự Đức đã ban bản sắc mệnh: “ Sắc mệnh giao cho Đặng Trần Thường quê quán ở xã Lương Xá, tổng Lương Xá huyện Chương Đức, Phủ Ứng Hòa, Tỉnh Hà Nội. Nguyên chức Tham Tri Bộ lại bị bắt lỗi phải chết. Lần này xét có công rõ rệt nên truy phục chức Tham Chi Bộ lại. Vua rất thương xót mà chiêu tuyết ( bộc bạch nỗi oan) cho người hậu đạo ( người có đạo đức dày dặn)”.
 Lệnh vua ban ngày 17/4 năm Tự Đức thứ 21 (1868)
          Năm 1924 năm Khải Định thứ 9 vua ban bản sắc mệnh: “Sắc mệnh giao cho xã Chúc Sơn huyện Chương Mỹ tỉnh Hà Đông phụng sự Đặng Trần Thường – Chức Khâm sai tán lý quân vụ thống lĩnh việc binh Bắc thành, thăng chức Thượng thư Binh Bộ tước Thường hiến hầu.
          Đặng Trần Thường được suy tôn là bậc thần linh ứng, có linh ứng hiển hiện đã lâu. Nay đang dịp lễ tứ tuần đại khánh Trẫm ban cho bản chiếu phong tặng cho tổ tiên các quan dịp lễ Đàm ân ghi vào sổ tự điển những người được tôn quý. Phong mỹ tự Dực bảo, phong cho danh hiệu trung hưng linh phù tôn thần, chuẩn y cho chính quyền và nhân dân phụng sự thần, thần có trách nhiệm giúp đỡ bảo vệ dân của Trẫm.
 Sắc vua ban ngày 15/7/năm Khải Định thứ 9 ( 1924)”.
          Như vậy các Vua Triều Nguyễn đời sau đã thấy được công lao của cụ mà ban sắc chiêu tuyết bộc bạch nỗi oan của cụ. Chúng ta thấy được ý chí khẳng khái của cụ khi viết bản Hàn Vương tôn phú. Cụ là người có đạo đức cao dày, tài năng xuất chúng làm rạng danh cho dòng họ Đặng.
          Kính thưa quý vị đại biểu, mỗi người chúng ta ngày nay cần làm tốt hơn việc tri ân tiên tổ, đoàn kết xây dựng dòng họ phát triển, gia đình an khang hạnh phúc góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.
Chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc buổi lễ thành công rực rỡ!
 
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐGT HỌ ĐẶNG
THÀNH PHỐ HẠ LONG - NĂM 2018
 
Đúng ngày giỗ Đức tổ Đặng Hiên 21/6 năm Mậu Tuất (tức ngày 02/8/2018) tại nhà từ đường họ Đặng thành phố Hạ Long. Trên 70 hộ gia đình họ Đặng (1 số họ kèm theo các cháu học sinh, sinh viên giỏi năm học 2017-2018) về dự lễ giỗ tổ năm nay rất phấn khởi vui vẻ thắm tình đoàn kết ruột thịt đồng tộc họ Đặng thành phố Hạ Long.
Nội dung ngày giỗ tổ đã đi vào nề nếp sau 20 năm:
- Pháp sư Đặng Trung chủ lễ cùng bà con dòng họ, các chi lần lượt dâng hương, dâng lễ giỗ tổ.
- Bà con nghe thường trực HĐGT báo cáo hoạt động của năm và những việc cần làm đến ngày giỗ tổ năm sau.
- Mừng thọ các cụ theo quy ước
- Trao quà động viên học sinh, sinh viên giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh
- Báo cáo kinh tế thu chi các quỹ năm 2018
- Bà con phát biểu trao đổi thảo luận
- Kết thúc buổi lễ, thụ lộc, ăn giỗ tổ (bà con tự đóng góp 150.000đ/suất ăn)
Nổi bật hoạt động năm 2018 là:
- Khắc bia đá lưu danh công đức đợt 3 (từ năm 2014-2017) với tổng số tiền công đức là: 128.300.000 đ
- In 100 quyển kỷ yếu 20 năm họ Đặng thành phố Hạ Long
- Mua sắm phương tiện bàn ghế đồ dùng nhà từ đường
* Tổng cộng chi phí cho ba khoản trên 15 triệu đồng
* Riêng quyển kỷ yếu 20 năm phát cho mỗi hộ một quyển coi như cẩm nang của gia đình để biết thực hiện (vì trong đó có lược sử cụ Đức tổ Đặng Hiên, các quy ước cũ năm 2013 và thông báo bổ sung quy ước 2018, có tổng hợp công đức của các hộ trong 20 năm, có mức đóng góp quy định 4 quỹ để thực hiện từ năm 2018: quỹ khuyến học, quỹ hương khói, quỹ mừng thọ và chi phí khác )
Đặc biệt năm 2018 HĐGT họ Đặng thành phố Hạ Long đã phân công ông Đặng Nhi Niêm phó chủ tịch HĐGT trực tiếp làm trưởng ban khuyến học khuyến tài. Ông Nhi Niêm đã gửi báo cáo danh sách học sinh sinh viên giỏi cấp tỉnh, quốc gia và đóng góp quỹ khuyến học 1.000.000 đ cho ban khuyến học khuyến tài họ Đặng Việt Nam trong tháng 8/2018.
Về phương hướng hoạt động đến năm 2019:
- Cải tạo sửa chữa phòng kho, công trình phụ và mua sắm bổ sung trang thiết bị nhà từ đường và một số việc khác do HĐGT họp cuối năm 2018 thông qua và quyết định.
 
Thường trực HĐGT TP. Hạ Long
Đặng Vương
 
BÁO CÁO CỦA TRƯỞNG TỘC CHI GIÁP HỌ ĐẶNG ĐẠI ƠN
 HUYỆN CHƯƠNG MỸ - HÀ NỘI
         
          Với trách nhiệm là trưởng họ chi giáp Đại Ơn, tôi xin được nêu ra đây một số vấn đề quá trình xây dựng lăng mộ cụ Binh Bộ Thượng Thư (Đặng Trần Thường) để quý bà con trong họ nghe cùng chia sẻ.
          Hoàn cảnh lăng mộ của cụ ở đây quanh năm ngập nước. Nhiều thập kỷ qua Thủy phá thổ, xưa gò to gấp đôi bây giờ. Đời các cụ thân sinh ra chúng tôi rất trăn trở. Nhưng vì điều kiện chưa cho phép.
          Nay được sự giúp đỡ của nhiều phía bà con trong địa phương, nên chi sở tại chúng tôi đã vài lần xây dựng. Cụ thể như năm 2006, cụ Đặng Vượng – Nguyên Chủ tịch họ cùng về cộng tác với chi sở tại xây dựng nhà lăng và xây mộ trên gò.
          Đợt 2: Năm 2014 – Trưởng tộc (ông Đặng Trần Loan và ông Đặng Văn Phàn về công đức ngôi mộ đá và cùng kết hợp đắp đất bao che làm đường tạm. Nhưng chẳng được bao lâu đường lại lở hết.
          Vậy đợt 3 này nhân cơ hội nước cạn, tôi Trưởng họ Đặng Đình Ngân, cùng ông Đặng Đình Văn –  chủ tịch họ và Ban kiết thiết bàn bạc kỹ lưỡng đi đến thống nhất quyết định làm bờ bao cố định. Được tổ tiên phù hộ, con cháu trong họ khắp mọi miền về công đức, công việc thuận lợi. Chẳng bao lâu giấc mơ thành hiện thực. Nhưng không thể không nhắc đến gia đình ông Đặng Ngọc Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh dâng 100.000.000đ, là động lực to lớn đáng khích lệ. Khiến anh em chúng tôi quyết tâm mở con đường đi vào như hôm nay chúng ta đang sử dụng. Và còn rất nhiều bà con không những tiền của còn công làm. Cụ thể như: CLB Thanh niên tuổi trẻ họ Đặng dòng Lương Xá - Chúc Sơn cùng ông Chủ tịch Đặng Đình Văn và gia đình ông Hương, ông Phúc, ông Quyết đều có đóng góp tinh thần và kinh tế suốt thời kỳ khởi công cho đến khi hoàn thành.
Nói ra đây bao nhiêu cũng chưa hết tấm lòng vàng của bà con trong họ.
Chúng tôi vô cùng cảm kích, thay mặt họ xin được cảm ơn “tổ tiên ban sức khỏe bội hậu cho quý vị” và qua đây tôi xin được tóm tắt các phần thu chi trong quá trình xây dựng vừa qua, để bà con trong họ nghe và chia sẻ.
Tổng thu công đức là: 400.000.000đ (Bốn trăm triệu đồng)
Vậy rất mong quý bà con thông cảm, thời gian không cho phép nói hết chi tiết ở đây, xin quý vị tìm hiểu trong Bảng thu chi của Ban khiến thiết.
Cuối cùng tôi xin được ngừng ở đây, kính chúc quý vị đại biểu, quý bà con trong họ và quý vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và thành công.
Xin cảm ơn!
 
HỘI ĐỒNG GIA TỘC
Họ Đặng Việt Nam
Số: 3 / QĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=========
                                                                      Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019
 
 
CCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
 
      -    Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng gia tộc Họ Đặng Việt Nam ngày 20 – 5- 2017.
-         Theo đề nghị của các chi họ Đặng có cụ đạt tuổi Đại thọ.
 
QUYẾT – ĐỊNH
Điều 1: Nay tặng Bằng mừng thọ và bức trướng chúc thọ nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019 các cụ đạt tuổi Đại thọ từ 100 tuổi trở lên gồm các cụ có tên sau đây.
1-      Cụ Lê Thị Mai (dâu họ Đặng) thôn Đồng Du xã Hợp đồng huyện Chương Mỹ TP Hà Nội Đại thọ tuổi 106.
2-      Cụ Đặng Thị Chày, dân tộc Dao, thôn Chàng Mới, xã Yên Hà huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang Đại thọ tuổi 103.
3-      Cụ Đỗ Thị Sợi(dâu họ Đặng) thôn Đào Du xã Phùng Chí Kiên huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên Đại thọ tuổi 100.
4-      Cụ Nguyễn Thị Lơ (dâu họ Đặng) xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội - Đại thọ tuổi 100.
Điều 2: Các chi họ Đặng và gia đình phối hợp tổ chức lễ Mừng thọ các cụ có tên trên một cách trang trọng, đầm ấm, vui vẻ và tiết kiệm phù hợp với điều kiện của mình.
Điều 3: Văn phòng HĐGT –HĐVN, các chi họ và gia đình thực hiện quyết định kể từ ngày ký.
 
T/M. Hội đồng gia tộc Họ Đặng Việt Nam
KT. Chủ tịch
Phó chủ tịch thường trực
 Đặng Trần Lưu

Cập nhật lần cuối: 10/28/2019 5:32:06 PM

Về trang trước Bản in Gửi email


san pham xung danh

dich vu xung tam

chat fb