HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TIN XEM NHIỀU NHẤT
BẢN ĐỒ GOOGLE

LỊCH VẠN NIÊN
Tháng      Năm  

 

Hoạt động dòng Họ

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG LÂM THỜI TOÀN QUỐC HĐHĐVN

9/18/2018 6:36:16 PM

 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG LÂM THỜI TOÀN QUỐC HĐHĐVN

CÔNG NHẬN CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG
 
HỘI ĐỒNG HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
Số: 1/QĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG LÂM THỜI TOÀN QUỐC
HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
- Căn cứ Đề án hợp nhất hai tổ chức họ Đặng Việt Nam: Hội đồng họ Đặng Việt Nam khóa IV và Hội đồng gia tộc Họ Đặng Việt Nam ban hành ngày 06/01/2018.
- Căn cứ danh sáchd giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng lâm thời toàn quốc Họ Đặng Việt Nam do hai ông Chủ tịch của 2 tổ chức họ Đặng trên đã ký.
 
QUYẾT - ĐỊNH
Điều 1: Công nhận 55 thành viên có tên trong danh sách giới thiệu tham gia Hội đồng lâm thời toàn quốc Họ Đặng Việt Nam gồm có:
1. Ban lãnh đạo Hội đồng       : 12
2. Ủy viên hội đồng                 : 43
Điều 2: Hội đồng lâm thời toàn quốc Họ Đặng Việt Nam có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hện Đề án Hợp nhất hai tổ chức Họ Đặng Việt Nam.
Điều 3: Văn phòng Hội đồng của 2 tổ chức Họ Đặng trên và các ông bà có tên trong danh sách Hội đồng lâm thời toàn quốc Họ Đặng Việt Nam chiểu Quyết định thi hành kể từ ngày ký.
 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LÂM THỜI TOÀN QUỐC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM
A. Ban lãnh đạo:
TT
Họ và tên
Tỉnh/thành phố
Chức danh hiện tại
1
Đặng Văn Thử
Bình Định
Đồng Chủ tịch
2
Đặng Cao Khôi
Hà Nội
Đồng Chủ tịch
3
Đặng Văn Hường
Đà Nẵng
Phó Chủ tịch thường trực
4
Đặng Trần Lưu
Hà Nội
Phó Chủ tịch thường trực
kiêm Tổng Thư ký
5
Đặng Quốc Dũng
Gia Lai
Phó Chủ tịch
6
Đặng Hữu Huấn
Hà Nội
Phó Chủ tịch
7
Đặng Ngọc Oanh
Thái Bình
Phó Chủ tịch
8
Đặng Văn Quế
Phú Thọ
Phó Chủ tịch
9
Đặng Hồng
TP. Hồ Chí Minh
Phó Chủ tịch
10
Đặng Vượng
Hà Nội
Phó Chủ tịch
11
Đặng Đình Bạch
Hà Nội
Phó Chủ tịch
12
Đặng Hồng Sơn
Quảng Ngãi
Tổng Thư ký
 
B. Danh sách các ủy viên Hội đồng
STT
Họ và tên
Tỉnh, thành phố
Chức danh hiện nay
1
Đặng Đình Cừ
Hải Phòng
Trưởng ban Gia phả - Nghi lễ
2
Đặng Viết Cường
ĐakLak
Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra
3
Đặng Vĩnh An
Kon Tum
Trưởng ban Kinh tế - Đối ngoại
4
Đặng Xuân Ngọc
TP. HCM
Trưởng ban Thông tin - Văn hóa
5
Đặng Xuân Cảnh
Bình Định
Chánh Văn phòng
6
Đặng Trọng Hải
Nghệ An
Ủy viên thường trực
7
Đặng Văn Tăng
Hưng Yên
Ủy viên thường trực
8
Đặng Chủng
Hà Nam
Ủy viên thường trực
9
Đặng Quốc Văn
Hà Tĩnh
Ủy viên thường trực
10
Đặng Hữu Kháng
Lâm Đồng
Ủy viên thường trực
11
Đặng Đức Nghĩa
Phú Yên
Ủy viên thường trực
12
Đặng Tổng
Cà Mau
Ủy viên thường trực
13
Đặng Xuân Lũy
Đà Nẵng
Ủy viên thường trực
14
Đặng Văn Hồng
Bình Dương
Phó Chủ tịch HĐ-HĐ Bình Dương
15
Đặng Quốc Hòe
Đà Nẵng
Ủy viên HĐ-HĐ Việt Nam
16
Đặng Công Lệnh
Quảng Nam
Chủ tịch HĐ-HĐ Quảng Nam
17
Đặng Trần Cẩm Vân
TPHCM
Chủ nhiệm CLB thành niên họ Đặng TP. HCM
18
Đặng Minh Thống
Hà Nội
Trưởng tộc Họ Đặng 2 chi Hà Đông - Hà Nội.
19
Đặng Toàn Tiến
Quảng Ninh
UVTT - PCTTT HĐGTHĐ TP. Hạ Long
20
Đặng Cao Thìn
Hà Nội
UVTT - UV HĐGTHĐ Liên chi Thạch Thất
21
Đặng Đức Thư
Bắc Ninh
UVTT - Chủ tịch HĐGTHĐ tỉnh
22
Đặng Văn Sửu
Bắc Ninh
UVTT - Phó Chủ tịch HĐGTHĐ tỉnh
23
Đặng Sinh
Phú Thọ
UVTT - Phó Chủ tịch HĐGTHĐ tỉnh
24
Đặng Văn Bảng
Phú Thọ
UVTT - Phó Chủ tịch HĐGTHĐ tỉnh
25
Đặng Vũ Hải
Hà Nội
UVTT - Phó Chủ tịch HĐGTHĐ quận Hà Đông
26
Đặng Cửu
Hà Nội
UVTT - Phó Chủ tịch HĐGTHĐ huyện Phú Xuyên
27
Đặng Xuân Kha
Nam Định
UVTT - Chủ tịch HĐGTHĐ tỉnh
28
Đặng Quang Hảo
Nam Định
UVTT - Phó Chủ tịch HĐGTHĐ tỉnh
29
Đặng Gia Oai
Nam Định
UVTT - Phó Chủ tịch HĐGTHĐ tỉnh
30
Đặng Đình Văn
Hà Nội
UVTT - Chủ tịch HĐGT họ Đặng dòng Lương Xá - Chúc Sơn
31
Đặng Trần Loan
Hà Nội
UVTT - Trưởng tộc họ Đặng dòng Lương Xá - Chúc Sơn
32
Đặng Văn Phú
Hà Nội
UVTT - Nhà cảm xạ học
33
Đặng Văn Lộc
Hải Dương
UVTT- Trưởng ban Biên soạn sách HĐVN
34
Đặng Tuấn Khang
Hà Nội
UVTT - Trưởng ban Thông tin - Tuyên truyền
35
Đặng Trần Toản
Hà Nội
UVTT - Phó Trưởng ban Nghiên cứu gia phả
36
Đặng Trần San
Hà Nội
UVTT - Phó Trưởng ban Tài chính
37
Đặng Duy Khanh
Hà Nội
UVTT - Phó Trưởng ban Tài chính
38
Đằng Tài Tính
Hà Nội
UVTT - Phó Trưởng ban Thư ký
39
Đặng Trần Bang
Hà Nội
UVTT - Phó Chánh Văn phòng
 
Đặng Văn Hùng
Hà Nội
UVTT - Ủy viên Ban Thư ký.
40
Đặng Xuân Quảng
Hà Nam
UVTT - Phụ trách họ Đặng tỉnh
41
Đặng Quang Đại
Hà Nội
UVTT - Ủy viên Ban Tài chính (Thủ quỹ).
42
Đặng Thị Phương Huệ
Hà Nội
UVTT - Ủy viên Ban Tài chính (Kế toán)
 
 

Cập nhật lần cuối: 9/18/2018 6:36:16 PM

Về trang trước Bản in Gửi email


san pham xung danh

dich vu xung tam

chat fb