HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TIN XEM NHIỀU NHẤT
BẢN ĐỒ GOOGLE

LỊCH VẠN NIÊN
Tháng      Năm  

 

Hoạt động dòng Họ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐGT HỌ ĐẶNG VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

6/30/2018 7:02:10 PM

 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐGT HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.
Kính thưa quý vị đại biểu!
Thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGT – HĐVN.
Hôm nay HĐGT tổ chức hội nghị thường trực HĐGT – HĐVN, thay mặt HĐGT xin báo cáo tình hình hoạt động của HĐGT-HĐVN trong 5 tháng đầu năm 2018.
I. VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN
1. Về tổ chức:
Trong những tháng đầu năm 2018 luôn được củng cố để đảm bảo thực hiện các hoạt động của Hội đồng được tốt .
Đã bổ nhiệm ông Đặng Tài Tính đảm nhiệm chức vụ Phó ban thư ký.
-         Ông Đặng Trần San đảm nhiệm chức vụ phó ban tài chính.
-         Ông Đặng Duy Khánh đảm nhiệm chức vụ phó Ban tài chính,
-         Ông Đặng Trần Bang đảm nhiệm chức vụ phó văn phòng.
-         Bà Đặng Thị Phương Huệ đảm nhiệm chức vụ kế toán.
-         Ông Đặng Đình Đích thôi đảm nhiệm Phó ban tài chính.
-         Anh Đặng Trần Thông quản lý trang mạng của dòng họ thay ông Đặng Tuấn Khang.
2. Về hoạt động các ban.
-Ban Thư ký và Ban thông tin tuyên truyền đã hoàn thành tốt việc ra các văn bản nội bộ, hoàn chỉnh bản đề án hợp nhất 2 tổ chức họ Đặng Việt Nam, ra bản thông tin dòng họ đúng kỳ hạn một năm 2 số. Tuy nhiên mặt tuyên truyền trên mạng rất yếu, chưa thực hiện được.
- Ban khuyến học đã tổng kết quyết toán tài chính năm 2017, đã tổ chức kỳ họp trù bị ngày 13/5/2018 tiến tới hội nghị tổng kết nhiệm kỳ II, dự kiến nhân sự nhiệm kỳ III, hội nghị tổng kết vào ngày 20/5/2018.
- Ban tài chính hoạt động tốt, đã thực hiện được chức năng giám sát việc chi tiêu theo đúng quy chế quy định. Đã kịp thời bổ sung về mặt nhân sự, để việc thực hiện công việc tốt hơn. Tuy nhiên về phương án tổ chức các hội nghị, các doanh nghiệp để vận động quy chưa thực hiện được. Nguồn quỹ xã hội hóa để phục vụ hoạt động của Hội đồng còn quá khiêm tốn. Về mặt tài chính việc đóng góp niên liễm hàng năm theo quy chế quy định các ủy viên thường trực tham gia 500đ/ năm. Các thành viên hội đồng 300đ/ năm thực hiện chưa được đầy đủ.
- Ban biên tập sách và phả tộc về phả tộc tiếp tục tìm hiểu về một số chi và hướng dẫn các chi lập phả đồ, gia phả chi họ. Về biên tập sách tuy không nằm trong chương trình của Ban  biên tập nhưng ông Đặng Ngọc Thanh đã xuất bản cuốn “ Chuyện kể về người họ Đặng” là một tác phẩm tốt đã nêu được những truyền thống tốt đẹp của người họ Đặng. Hiện nay ông Trịnh Trọng Quý một tác giả đã viết nhiều công trình nghiên cứu lịch sử có đề xuất với HĐGT viết về dòng họ Đặng Trần- dòng họ Đặng Lương Xá, Chúc Sơn, Chương Mỹ. Đề nghị ban biên tập sách phối hợp và các chi họ dòng họ hợp tác.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC.
1.Về đối ngoại: Thực hiện chương trình hợp nhất 2 tổ chức họ Đặng Việt Nam dịp đầu xuân Ban trù bị hợp nhất tổ chức giao lưu lễ tổ tại các nhà thờ.
          Ngày 20-21 tháng Giêng Mậu Tuất tức 7+8/3/2018 lễ tổ và giao lưu tại các nhà thờ ở Phú Thọ, Phủ thờ Lương Xá, chùa 100 gian, Lăng yên Quận Công, văn chỉ Tốt Động, nhà thờ họ Đặng Hàng Kinh Hải Phòng, nhà thờ họ Đặng thành phố Thái Bình.
          Ngày 26-30/3/2018 lễ tổ và giao lưu tại các nhà thờ họ Đặng non nước Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Đặng tộc linh từ Phương Nam Đồng Tháp, giao lưu với họ Đặng tỉnh Cần Thơ.
          Ngày 29/1/2018 cùng đài truyền hình Việt Nam về ghi hình phóng sự nhà thờ tiến sĩ Đặng Đình Tiếng và nhà thờ đô đốc Lĩnh hậu Đặng Tiến Đông phát sóng tối 1/2 và 15/2/2018.
          2. Mừng thọ: Xuân Mậu Tuất HĐGT chúc thọ 2 cụ 100 và cụ 101 tuổi, 6 cụ 90-98.
          - Ngày 18/2/2018 tức 03 Mậu Tuất mừng thọ cụ Nguyễn Thị Chiểu 100 tuổi tại xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
          Ngày 19/2/2018 tức 04/1 Mậu Tuất mừng thọ cụ Đặng Trần Đảng, cụ Đặng Xuân phí 90 tuổi, Trung tướng Đặng Quận Thụy và vợ là PGS Nguyễn Thị Ban 90 tuổi.
          Ngày 20/2/2018 tức 5/2 Mậu Tuất mừng thọ cụ Đặng Xuân Thành 93 tuổi ở xã Mỹ Phúc – Mỹ Lộc, Nam Định.
          -Mừng thọ cụ Đặng văn Lĩnh 96 tuổi ở xã Tác Văn, Duy Tiên, Hà Nam.
          - Mừng thọ cụ Đặng Văn Đồng 98 tuổi cac xã Tác Văn, Duy Tiên, Hà Nam.
          - Ngày 22/2/2018 tức 7/1 Mậu Tuất mừng thọ cụ Đặng Thị Thuận 101 tuổi tại Phủ thờ Lương Xá, Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội.
          3. Thăm viếng 2 cụ từ trần
          - Ngày 26/2/2018 tức ngày 11/1 Mậu Tuất viếng cụ Phạm Thị Phúc 93 tuổi ở xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội.
          - Ngày 10/5/2018 viếng cụ Nguyễn Thị Tý 106 tuổi ở thôn Khu Ba, xã Đồng Túc, Thạch Thất, Hà Nội.
          4. Dự các giỗ tổ và các lễ của các chi họ.
          Ngày 14/1/2018 họp HĐGT-HĐVN tổng kết năm 2017 thảo luận và nhất trí thông qua đề án hợp nhất HĐVN.
- Ngày 22/1/2018 dự lễ chạp tổ chi họ Đặng Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
-Ngày 31/1/2018 dự lễ giỗ tổ chi họ Đặng xã Tuyết Nghĩa, Quốc Oai, Hà Nội.
- Ngày 3/2/2018 tức 24/12 Đinh Dậu dự giỗ tổ Mẫu tại Thượng Nông, Tam Nông, Phú Thọ.
- Ngày 15/3/2018 dự lễ giỗ kỷ niệm 520 năm Hoằng Tín Hầu Đặng Bân ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội.
- Ngày 18/3/2018 dự lễ đón bằng di tích lịch sử nhà thờ Hoàng Giáp Đặng Lương Tá ở thôn Bình Xá xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội.
- Ngày 31/3/2018 ( tức 14/2) dự lễ giỗ tổ Lý Trần Thản ở Lê xã, Châu Sơn, Duy Tiên, Hà Nam.
-Ngày 11/4/2018 dự lễ phát thưởng Học sinh giỏi và tổng kết công tác họ Đặng ở TP Hải Dương.
- Ngày 16/4/2018( tức 01/3 âm lịch) dự lễ giỗ tổ Đặng Chính Pháp ở Hành Thiện, Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định.
- Ngày 23/4/2018 ( tức 8/3 âm lịch) dự lễ giỗ tổ Đặng Phúc Hiền ở Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội.
- Ngày 30/4/2018 dự lễ kỷ niệm 800 năm ngày sinh chiêu thành Hoàng Hậu ở thôn Gia Tự, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội.
- Ngày 2/5/2018 dự lễ rước chân linh cố tổng Bí thư Trường Chinh từ nhà cháu nội cụ là Đặng Xuân Thanh, Hà Nội về thờ tại nhà truyền thống họ Đặng ở phủ thờ Lương Xá, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
- Ngày 6/5/2018( tức 21/3 âm lịch) dự lễ giỗ tổ và kỷ niệm 15 năm thành lập Ban gia tộc họ Đặng, Triệu Xuyên, Ngọc Bài, Phú Lễ, TP Hà Nội.
- Ngày 19/5/2018 tức ngày hôm nay tổ chức hội nghị thường trực HĐTG – HĐVN.
-Trong tháng 5/2018 sau hội nghị này ngày 20/5/2018 ban khuyến học tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm khuyến học của HĐGT-HĐVN tại hội trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
- Ngày 27/5/2018 HĐGT dòng Lương Xá, Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội tổ chức lễ giỗ đô đốc Đông Lĩnh Hầu Đặng Tiến Đông ( 05/4 âm lịch). Kỷ niệm 20 năm đón bằng DTLS cấp Quốc gia nhà thờ đô đốc Đông Lĩnh Hầu Đặng Tiến Đông ( phủ thờ Lương Xá và khánh thành nhà truyền thống họ Đặng, ra mắt Hội đồng lầm thời toàn quốc Đặng Việt Nam.
- Ngày 22/5/2018 ( tức 8/4 âm lịch) dự lễ giỗ tổ Tiến sĩ Đặng Công Mậu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
- Ngày 05/6/2018 ( 22/4 âm lịch) giỗ tổ Tiến sĩ Đặng Công Mậu ở phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội.
- Ngày 22/6/2018 ( tức 9/5 âm lịch) dự lễ giỗ tổ Cụ Đặng Trần Hành ở Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội.
III.PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
-Duy trì tốt các hoạt động dòng họ, thực hiện đề án hợp nhất 2 tổ chức họ Đặng trong toàn quốc. Ban thư ký, văn phòng hội đồng cùng ban lãnh đạo 2 bên cùng bàn bạc thống nhất về tộc ước, quy chế hoạt động, con dấu, lá cờ dòng họ, gia huy dòng họ, bài ca dòng họ Đặng, thực hiện lộ trình của Đề án hợp nhất họ Đặng.
Thống nhất tổ chức các ban để tiến tới giai đoạn chín mùi sẽ tổ chức đại hội toàn quốc nhiệm kỳ I.
Để đạt được mục tiêu trên chúng ta cần tiến hành.
Về tổ chức cần củng cố kiện toàn các ban, lựa chọn các thành viên tham gia hội đồng, tham gia trong thường trực và lãnh đạo hội đồng.
Ban tuyên truyền khôi phục lại trang mạng kịp thời tuyên truyền tốt hơn.
Ban tài chính chú trọng hơn đến việc vận động xã hội hóa xây dựng nguồn quỹ của hội đồng. Yêu cầu đối với thành viên hội đồng, các thành viên trong thường trực hội đồng tham gia đóng niên liễm 100%.
Ban khuyến học tổ chức trao thưởng khuyến học năm học 2017 – 2018.
Ban biên tập sách truyền thống và ban gia phả tiếp cận tiến tới tham gia cùng ông Trịnh Trọng Quý viết sách về dòng họ.
Các địa phương tổ chức tốt các ngày giỗ tổ trong các tháng cuối năm âm lịch
Các địa phương tổ chức tốt các ngày giỗ tổ: 18/6 – 21/6 – 7/11.
Hội đồng gia tộc các tỉnh, các liên chi, các chi họ củng cố tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động dòng họ, kịp thời báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng, 1 năm đến HĐGT – HĐVN.
Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐGT-HĐVn trong 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động dòng họ 6 tháng cuối năm 2018.
Kính mong quý vị đại biểu góp ý xây dựng để hoạt động của dòng họ ta ngày càng tốt hơn./.
                                                                            BTM.HĐGT-HĐVN
                                                                                 CHỦ TỊCH
 
         
 
                                                                                              Đặng Cao Khôi

Cập nhật lần cuối: 6/30/2018 7:02:10 PM

Về trang trước Bản in Gửi email


san pham xung danh

dich vu xung tam

chat fb