HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TIN XEM NHIỀU NHẤT
BẢN ĐỒ GOOGLE

LỊCH VẠN NIÊN
Tháng      Năm  

 

Hoạt động dòng họ

Xuất bản sách Thượng thư Binh Bộ Đặng Trần Thường

5/28/2014 12:03:05 PM

 Xuất bản sách Thượng thư Binh Bộ Đặng Trần Thường

 
Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc vừa xuất bản Sách Thượng thư Binh Bộ Đặng Trần Thường
 
Sách do các tác giả: Đặng Văn Lộc (chủ biên), Đặng Trần Lưu, Đặng Đình Quang, Đặng Ngọc Thanh, Đặng Đình Thành biên soạn. Sách phản ánh 2 nội dung: Thân thế, sự nghiệp quân sự- ngoại giao; Thơ văn. Khổ 14,4 x 20,5cm, dày 295 trang. Nội dung chi tiết:
 
 
Mục lục
Trang
Phần 1. Thân thế và sự nghiệp quân sự, chính trị, ngoại giao
7
Chương 1. Quê hương và dòng họ
8
Chương 2. Sinh ra giữa thời loạn lạc
32
Chương 3. Tìm đường gây dựng sự nghiệp
46
Chương 4. Vượt biển Đông vào Gia Định
60
Chương 5. Hiệp trấn thành Diên Khánh
69
Chương 6. Tham gia đánh thành Quy Nhơn
80
Chương 7. Đảm trách quân quốc trọng sự
86
Chương 8. Tham gia trận đánh chiến lược
95
Chương 9. Giữ chức Trấn thủ Nghệ An, Binh Bộ Hiệp trấn Bắc Thành
101
Chương 10. Thượng thư Binh  Bộ kiêm Tổng lý đê chính
117
Chương 11. Trần Thường mắc tội, Văn Thành bị phạt
133
Chương 12. Gia Long giết hại công thần
146
Phần 2. Thơ văn
153
Đi vay - Bài thơ định mệnh
155
Qua Đèo Ngang - Một bức tranh thơ
157
Tần cung nữ oán Bái công văn - Nỗi lòng u uất của thi nhân
161
Hàn Vương tôn phú
178
Ngục trung bát vịnh
198
Thơ đề ở đền thờ Lý Phục Man
215
Phần 3. Một số hình ảnh về Thượng thư Binh Bộ Đặng Trần Thường
219
Phụ lục
229
Đặng Trần Thường niên biểu
273
Tài liệu tham khảo
279
Lời cảm ơn
285
                                                                                                                                                                          Văn Lộc
 

Cập nhật lần cuối: 5/28/2014 12:03:05 PM

Về trang trước Bản in Gửi email


san pham xung danh

dich vu xung tam

chat fb