HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TIN XEM NHIỀU NHẤT
BẢN ĐỒ GOOGLE

LỊCH VẠN NIÊN
Tháng      Năm  

 

Hoạt động dòng họ

Quyết định bổ sung Ban Khuyến học - HĐVN

8/13/2011 2:14:05 PM
  
 

Hội đồng gia tộc HĐVN

Ban khuyến học

--------

Số: 01/TB-KH

Đặng tính giả cử quốc giai nhiên

Hà Nội, ngày tháng năm 2007

Ban khuyến học họ đặng việt nam

- Căn cứ quyết định số ngày / /2007 của HĐGT – HĐVN về việc thành lập Ban Khuyến học Họ Đặng Việt Nam ;

- Căn cứ nghị quyết của Hội nghị Ban Khuyến học HĐVN họp ngày 22/4/2007 về việc bổ sung nhân sự :

- Xét khả năng, điều kiện và sự đồng ý của đương sự,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay bổ sung ông Đặng Trần Lưu, thư ký HĐBT-HĐVN, Trưởng tiểu ban thư ký Ban Khuyến học HĐVN giữ nhiệm vụ: Phó Ban thường trực Ban khuyến học HĐVN.

Điều 2: Bổ sung ông Đặng Văn Đức, PGS. TS. Chủ nhiệm khoa Địa lý trường ĐHSP Hànội vào Tiểu ban Thư ký Ban KH-HĐVN.

Điều 3: Văn phòng Ban Khuyến học HĐVN đặt tại nhà ông Đặng Trần Lưu, địa chỉ: 68/53/14/6 đường Cầu Giấy – Tổ 5 – Quan Hoa – quận Cầu Giấy – Hà Nội.

Điều 4: Các ông có tên ở điều 1 và điều 2 thực hiện nhiệm vụ theo quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- HĐGT các liên chi HĐ “ để biết “

- BGT các chi họ Đặng nt

- HĐGT-HĐVN “để báo cáo”

- Lưu: VP-BKH-HĐVT

TM. Ban khuyến học HĐVN

Trưởng Ban

 

 

 

 

 

TS. Đặng Ngọc Chiến

(nguyên PCT Tổng Liên đoàn LĐVN)

Ghi chú: Trang website chính thức của dòng họ Đặng www.HoDangVietNam.com hiện đang được nâng cấp để có thể phục vụ tốt hơn, mong bà con khắp nơi thông cảm và tiếp tục ủng hộ

Mọi chi tiết: Vui lòng liên hệ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG GIA TỘC HỌ ĐẶNG VIỆT NAM

- Địa chỉ: Số 6, ngõ 68, Cầu Giấy , Hà Nội

- Hotline: 0914 32 43 32

- Email: HoDangVietNam@Gmail.com

Hoặc chat với các nick hỗ trợ trực tuyến trên website của dòng họ

Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bà con dòng họ Đặng ta ở trong và ngoài nước. Bà con có thể đăng ký thành viên rồi trực tiếp viết bài gửi lên trang web của dòng họ.

Thay mặt ban thường trực

Mr. Đặng Trần Lưu

Cập nhật lần cuối: 8/13/2011 2:14:05 PM

Về trang trước Bản in Gửi email


san pham xung danh

dich vu xung tam